SAS    
    Z przyjemnością informujemy, że od września 2017 r. nasza szkoła jest uczestnikiem programu "Szkoły Aktywne w Społeczności", którego celem jest upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną.
    Program Szkoły Aktywne w Społeczności to polska edycja międzynarodowego programu Community Schools. realizowanego od 2003 r. przez wiele organizacji i instytucji z 12 krajów Europy i Azji. W Polsce realizatorem programu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych – ogólnopolska organizacja pozarządowa z Warszawy. Na Mazowszu realizuje go w partnerstwie z trzema placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli: Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
      W ramach programu opracowane zostały Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności, które stosuje już kilkaset szkół w kilkunastu krajach uczestniczących w programie. Standardy te są narzędziem do samooceny szkoły przystępującej do programu zaś wyniki samooceny służą do planowania rozwoju szkoły.

W dniach 16-17 listopada 2016 roku odbyła się samoocena pracy naszej szkoły z udziałem: Pani Dyrektor, Przedstawicieli Rodziców, Przedstawicieli Społeczności Lokalnej, Pracowników naszej szkoły oraz Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Spotkanie prowadził p. Janusz Żmijski. Celem spotkania było zebranie informacji dotyczących wizerunku naszej szkoły, co pomogło nam w zaplanowaniu działań mających na celu poprawę funkcjonowania placówki. Obszarami, którymi będziemy zajmować się w roku szkolnym 2016/2017 są: Angażowanie Rodziców, Uczenie się przez całe życie i Rozwój społeczności lokalnej. Szczegółowe informacji na temat przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku szkolnym znajdą Państwo w Planie Działań.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces samooceny Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka.

Do tej pory zrealizowaliśmy wiele ciekawych zadań. Co ważne w wiele  z nich udało nam się włączyć nie tylko uczniów oraz nauczycieli, ale także społeczność lokalną.

Zachęcaliśmy uczniów do stosowania innowacyjnych metod uczenia się. W czasie lekcji nauczyciele wykorzystywali technologie informacyjno – komunikacyjne. Wiele lekcji odbyło się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz laptopów oraz metodą projektów.  Jedną z akcji Samorządu Uczniowskiego był „Dzień bez podręcznika”.

Projekt edukacyjny „Szkoła jest super”.

Warsztaty "Wiem,co jem" - uczniowie klas II wzięli udział w warsztatach poświęconych zdrowemu stylowi życia.

Lekcja w kinie (Kinoteka) - 24 XI uczniowie klas II a,b,c,d,e wzięli udział w lekcji "Więc chodź narysuj mój świat". Na spotkaniu dzieci poznały tajniki powstawania filmów animowanych.

Wizyta w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego - uczniowie kl. III c wzięli udział w lekcji muzealnej "Dłutkiem, piórkiem, rysikiem. Ilustracja do książki". Fotorelacja z wycieczki.

Wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej - uczniowie klasy V c wzięli udział w lekcji historii "Szeregowy Wojciech Miś". Ta nietypowa lekcja okazała się dla uczniów bardzo ciekawa i pożyteczna.

Wieczór świąteczny - wychowawcy świetlicy zorganizowali spotkanie świąteczne dla dzieci z klas II a, III a i III b oraz ich rodziców. Podczas spotkania czytane były opowieści świąteczne oraz ciekawostki na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia. Ponadto dzieci ozdabiały pierniki i wspólnie z rodzicami śpiewały kolędy.

Warsztaty "Wiem, pomagam, ratuję" - uczniowie kl. VI wzięli udział w zajęciach, na których szkolili się w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Niewidzialna wystawa - uczniowie z kl. IVa uczestniczyli w wyjątkowej interaktywnej podróży w niewidzialny świat, podczas której mogli wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi.

Lekcja przyrody na żywo - w styczniu odbył się pokaz przyrodniczy, podczas którego dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat węży i płazów, miały też okazję obejrzeć i dotknąć żywe okazy.
Fotorelacja - węże
Fotorelacja - płazy

Wieczór gier nie tylko planszowych - w styczniu po raz piąty wychowawcy świetlicy we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowały dla dzieci z klas 2a, 3a, 3b oraz ich rodziców spotkanie, podczas którego dzieci, rodzice i nauczyciele poznawali tajniki różnych gier. Uczyli się od siebie wzajemnie, wymieniali swoimi doświadczeniami, pokazywali swoje umiejętności w zapamiętywaniu, czytaniu, bawiąc się.

Spotkania z udziałem zaproszonych gości:
Goście z Japonii - w marcu mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole studentów wraz z Panią Profesor Riko Shiba z Josai International University w Japonii. Na spotkaniu dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawowymi zwrotami w języku japońskim (pozdrowienia, przedstawianie się). Nauczyły się też japońskiej piosenki oraz poznały grę dla dzieci polegającą na recytacji i wykonywaniu odpowiednich gestów. Uczniowie wspólnie z naszymi gośćmi odśpiewali piosenkę oraz zagrali w grę. Wszystkim sprawiło to wielką frajdę. Na sam koniec dzieci obejrzały pokaz ceremonii picia herbaty (sposób jej zaparzania i etykieta związana z jej piciem), a następnie same mogły spróbować ją zaparzyć. Fotorelacja

Akcje charytatywne:
Podaruj troszkę słodkości! - w grudniu świetlica szkolna zorganizowała zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka, które okazały się miłą świąteczną niespodzianką. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.