Informacje związane z COVID-19

Aktualne wydarzenia


Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy

   Trwa kampania informacyjna prezentująca cele i potencjał stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II –  jednego z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 15 lat trwania programu m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni. Bohaterami kampanii są obecni i byli laureaci stypendium. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej, niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na rozwój indywidualnych pasji, działanie we wspólnocie i współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w kształtowanie przyszłości Warszawy.

https://www.youtube.com/embed/LoTJhRvFAYc

 

Zima w Mieście 2021


Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynają się zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.
Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021
Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.
W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.
Jak się zapisać?
Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.
Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.
Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.
Feryjne Placówki Edukacyjne
Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.
Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii.
Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.
Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl


 

 

„Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to dar,

który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.”

 

Co możemy zrobić 11 listopada w tym nietypowym dla nas wszystkich czasie?

Włączmy w południe radio czy telewizor, posłuchajmy hymnu lub zaangażujmy się w jego śpiewanie. Przypomnijmy sobie wszystkich Polaków walczących za naszą ojczyznę i podziękujmy im za ich wielką odwagę i poświęcenie. Przecież to dzięki nim żyjemy w wolnej i Niepodległej Polsce.

W tym szczególnym roku, kiedy nie możemy spotkać się z Wami osobiście i zaprosić Was do wspólnego odśpiewania hymnu, zachęcamy Was do śpiewania w domach wraz z najbliższymi. Mamy także nadzieję, że dekoracja zamieszczona przez Samorząd Uczniowski na terenie szkoły, którą chcemy się z Wami podzielić, przypomni i zmobilizuje Was do refleksji na temat bardzo ważnego dla nas Polaków święta - Święta Niepodległości.

Samorząd Uczniowski

 


List Prezydenta m.st. Warszawy do Nauczycieli, Uczniów i Rodziców

 

 

 

Mistrzostwa Mokotowa w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Dnia 23 września 2020r. reprezentacja dziewcząt i chłopców z klas VI -VIII wzięli udział w Mistrzostwa Mokotowa w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

III miejsce na Mokotowie wywalczył uczeń Paweł Chyłek.

 

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Dnia 21 września 2020r uczniowie klasy 7D i 8B uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Pokoju zorganizowanym w Służewskim Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz oraz inni zaproszeni goście z Japonii i Niemiec. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy na temat Dzwonu Pokoju, zobaczyli rytuał parzenia herbaty, a także strzelania z łuku. Ponadto byli świadkami uderzenia w Dzwon Pokoju oraz każdy z nich mógł osobiście dokonać tego rytuału. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie spotkaniem i chętnie w nim uczestniczyli. 

 

Procedura organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie obowiązująca od 1 września 2020r. w czasie zagrożenia epidemicznego zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 


1.Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego i klas 1.
Spotkania z wychowawcami odbędą się w sali gimnastycznej

Harmonogram spotkań


- Oddział przedszkolny
wychowawca Elżbieta Gębarska godzina 08:30 – 09:00
Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą po umyciu rąk udają się do swojej sali.


- Klasy 1
Klasa 1a wychowawca Mirosława Pachowiak godzina 09:15 – 09:45
Klasa 1b wychowawca Ewa Nicał godzina 10:00 – 10:30
Klasa 1c wychowawca Beata Ligęza godzina 10:45 – 11:15
Klasa 1d wychowawca Aniela Masna godzina 11:30 – 12:00

- Rodzice i uczniowie wchodzą do szkoły wejściem C od ulicy O.Lange, wychodzą wejściem D przy sali gimnastycznej
- Z dzieckiem może przyjść jedna osoba dorosła. Rodzice/ opiekunowie zachowują określony dystans - 1,5 m. Prosimy rodziców o używanie na terenie szkoły maseczek, dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.
- Listy uczniów poszczególnych klas 1 są udostępnione przy wejściu do szkoły.


2. Harmonogram spotkań uczniów klas 2-8 z wychowawcami
Uczniowie klas 2-8 spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.
Wychowawcy czekają na uczniów przy wskazanych poniżej wejściach do szkoły w wyznaczonych godzinach. Spotkanie z wychowawcą trwa 30 minut.

Wejście główne górne A

Klasa 2a - 9.00, sala 120, wychowawca: p.Maria Górska

Klasa 3a - 9.15, sala 122, wychowawca: p.Dorota Jagas

Klasa 2b – 10.00, sala 120, wychowawca: p. Jolanta Gniado

Klasa 2c – 10.15, sala 122, wychowawca: p. Izabella Anusiewicz

Klasa 3b – 11.00, sala 121, wychowawca: p. Małgorzata Nowacka

Klasa 4c – 11.30, sala 218, wychowawca: Monika Kopecka

Klasa 3c – 12.00, sala 121, wychowawca: p.Monika Letkowska

 

Wejście główne dolne szatnia B

Klasa 6d - 9.00, sala 317, wychowawca: p.Małgorzata Zawadzka

Klasa 4a - 9.10, sala 217, wychowawca: p.Iwona Pudło

Klasa 4b - 9.20, sala 216, wychowawca: p.Elżbieta Kwapisz

Klasa 6a – 10.00, sala 312, wychowawca: p.Iwona Jaroszek

Klasa 5a – 10.10, sala 207, wychowawca p. Joanna Kwiatkowska

Klasa 5b – 10.20, sala 219, wychowawca: p.Katarzyna Molga

Klasa 7c – 11.00, sala 313, wychowawca: p.Krzysztof Luty

Klasa 6b – 11.10, sala 215, wychowawca: p. Agnieszka Krawczyk

Klasa 6c – 11.20, sala 208, wychowawca: p.Ewa Gołaszewska

Klasa 8b – 12.00, sala 316, wychowawca: p.Natalia Krasucka - Dadun

Klasa 7a – 12.10, sala 212, wychowawca: p.Aniela Dziadecka

Klasa 7b – 12.20, sala 315, wychowawca: p.Danuta Rurka

Klasa 8c – 13.00, sala 310, wychowawca: p.Aneta Zawistowska

Klasa 7d – 13.10, sala 314, wychowawca: p.Agnieszka Lesiak

Klasa 8a – 13.20, sala 308, wychowawca: p.Karolina Marcjanik - Ogonek


Informacje dotyczące przydziału klas przekażą wychowawcy.
Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce. Na terenie szkoły używają maseczek.
Rodziców i uczniów prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad organizacyjnych i sanitarnych!

 

 

 ******************************

 Z głębokim żalem żegnamy naszą koleżankę

Śp. Grażynę Peszuk

nauczycielkę języka polskiego

zmarłą dnia 10 sierpnia 2020r.

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły.

******************************

 

Karta miejska

Pierwsza karta ucznia

Wniosek elektroniczny

 

 

Kangur Matematyczny 2020

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową ( w godzinach popołudniowych ) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.

Terminarz  Konkursu w zależności od kategorii:

Kategoria       Konkurs próbny                  Konkurs „Kangur 2020

Kadet              25.05.2020 godz. 14:00         02.06.2020 (wtorek)               - klasy 7 i 8

Beniamin        25.05.2020 godz. 17:00        03.06.2020 (środa)                  -  klasy 5 i 6

Maluch            26.05.2020 godz. 14:30        04.06.2020 (czwartek)            -  klasy 3 i 4

Zaczek            26.05.2020 godz. 16:30         05.06.2020 (piątek)                -  klasy 2  

 

Nauczyciele matematyki przekażą uczestnikom konkursu loginy i hasła do platformy Dzwonek.pl

Uczestnicy konkursu proszeni są o konieczne zapoznanie się z dokumentem

Instrukcja dla uczestnika konkursu (plik PDF)  , który znajduje się na stronie

www.kangur-mat.pl

Instrukcja opisuje zasady logowania się na platformie Dzwonek.pl i przystąpienia do odpowiedniej części konkursu.
Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 planujemy organizację bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzanych przez nauczycieli Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”, na terenie naszej szkoły. Na zajęcia obowiązuje rekrutacja elektroniczna https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/ Wszystkich dodatkowych informacji udziela sekretariat ogniska tel. 22 8534724; e-mail ognisko175@gmail.com
W dobie pandemii lepszy kontakt jest poprzez podany e-mail. Na tronie ogniska www.ognisko175.edu.pl znajdą Państwo wszystkie dodatkowe informacje o rekrutacji i o działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. Terminy rekrutacji są ściśle określone, dlatego prosimy o ich sprawdzenie na stronie ogniska. Dla uczniów naszej szkoły planowane są następujące zajęcia: 1. Turystka 6h/tyg. 2. Taniec „Tan” 3h/tyg. 3. Teatr 3h/tyg. 4. Dziennikarstwa 1h/tyg. Informujemy również, że w systemie rekrutacyjnym Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” można zapisać dziecko na inne zajęcia prowadzone w Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy ul. Niegocińskiej 2 lub Gruszczyńskiego 12 np. zajęcia bębniarskie, nauka gry na instrumentach (fortepian, gitara, ukulele, flet poprzeczny, akordeon), kształcenie słuchu i inne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ogniska na stronie.

 

 

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r.

 

 

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy 1 prosimy składać w kopertach w godzinach 9.00-15.00.

Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.
 
Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:
1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.
In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents' statements granting their subsequent delivery.
 
Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

------------------------------------------------------------------------------------

Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з #коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою. 

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

  1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel
  2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

  1. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

-------------------------------------------------------------------------------------

Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.

  1. Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.
  2. Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.
  3. В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.
 

 

 
 
Ogólnowarszawski Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza
 
W naszej szkole odbył się I etap Konkursu Wiedzy o GNŻ. Do II etapu przeszły 3 osoby. Są to uczniowie klasy VIII c:
Katarzyna Hruban
Ignacy Stachera
Patryk Woźniak

Gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy do udziału w konkursach artystycznych. Prace plastyczne, fotograficzne i literackie można przynosić do 30 IV. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu oraz u nauczycieli historii.

W związku z zawieszeniem zajęć od 16 III do 25 III 2020 r. etap międzyszkolny Konkursu Wiedzy o GNŻ odbędzie się w terminie późniejszym.
 
 
 
 
Srebrni Medaliści Mistrzostw Mokotowa w siatkówce w kategorii młodzież
 
Michał Tataj, Wojciech Ciszkiewicz, Wojciech Gawiński, Kacper Łeska, Aleksander Jandziński, Maciej Zimoląg, Jakub Motyka, Artem Udod, Kacper Gostkowski i Aleksander Rojek
Gratulujemy!
 
 
 
Złote Medalistki Mistrzostw Mokotowa w siatkówce w kategorii młodzież
 
Natalia Bańka, Julia Bańka, Zofia Tytke, Wiktoria Wójcik, Magdalena Cykowiak, Weronika Taraś, Julita Szadkowska i Maja Woźniak.
 
Złote Medalistki będą reprezentować Dzielnice Mokotów w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
 
 
Brązowi Medaliści Mistrzostw Mokotowa w siatkówce w kategorii dzieci
 
W dnia 3-4 lutego w naszej szkole zostały rozegrane Mistrzostwa Mokotowa w siatkówce chłopców w kategorii dzieci. Reprezentacja naszej szkoły wygrała w grupie z SP 205 2:0 zajmując pierwsze miejsce i awansowała do finału. Finał został rozegrany systemem "każdy z każdym". W meczu z SP 46 przegraliśmy 0:2, w drugim meczu z SP 307 przegraliśmy 0:2 zdobywając ostatecznie
III miejsce na Mokotowie.
 
Skład chłopców: Tobiasz Maj, Adamus Kacper, Paszyński Ignacy, Aleksiński Krzysztof, Kosiński Michał, Kunat Julian, Domański Kacper, Wigier Szymon, Abramczyk Michał, Kępka Mikołaj.
Gratulujemy!
 
 
 
Złote Medalistki Mistrzostw Mokotowa w siatkówce w kategorii dzieci
 
W dnia 27 i 28 stycznia w naszej szkole zostały rozegrane Mistrzostwa Mokotowa w siatkówce dziewcząt w kategorii dzieci. Reprezentacja naszej szkoły wygrała w grupie z SP 107 2:0 i z SP 46 2:1 zajmując pierwsze miejsce i awansowała do finału. Finał został rozegrany systemem "każdy z każdym". W meczu z SP Św.Franciszka wygrały 2:0 (25:2,25:9), w drugim meczu pokonały SP 33 2:0 (25:4, 25:14) zdobywając
I miejsce na Mokotowie.
 
Skład dziewcząt: Hanna Kaczyńska, Julia Mendyk, Weronika Kazakow, Wiktoria Grabowska, Alina Starzewska, Weronika Walasek, Patrycja Ginalska, Gabriela Kur, Maria Sobiecka, Klaudia Urbaniak.
 
Złote Medalistki będą reprezentować Dzielnice Mokotów w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie się po feriach zimowych.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Widowisko "Coraz bliżej święta"

20.XII.2019r.

SP 146 Warszawa

 

 

Turniej siatkówki chłopców o Puchar Dyrektora MOS3 Śródmieście

15 grudnia w Hali OSiR Polna odbył się turniej siatkówki trójek chłopców rocznika 2008 i młodsi. W turnieju wzięło udział 28 zespołów z 9 klubów. Michał Kosiński otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika z naszego zespołu. 

Gratulujemy!

 

Turniej siatkówki dziewcząt - dwójki i trójki

14 grudnia w Raszynie odbył się Turniej siatkówki dziewcząt rocznika 2008 - trójki oraz 2009 - dwójki. 

Justyna Jaciubek i Iga Pawłowska z klasy Va wywalczył srebrny medal w kategorii dwójek

Gabriela Kur, Maria Sobiecka i Oliwia Markowska wywalczył  srebrny medal w kategorii trójek.

Gratulujemy!

 

Wolontariat sportowy - Eskorta Dziecięca - PlusLiga Mężczyzn

14 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Eskorcie Dziecięcej podczas meczu siatkarzy Vervy Warszawa Orlen Paliwa - Trefl Gdańsk.

 

 

Srebrne Medalistki Mistrzostwa Mokotowa

13 grudnia reprezentacja dziewcząt w składzie - Hania Kaczyńska, Julia Mendyk, Weronika Kazakow, Maja Koziarska, Patrycja Ginalska, Julia Marciniak, Zuzia Jarosławska, Wiktoria Grabowska, Alicja Gałkowska, Alina Starzewska wywalczyły SREBRNY MEDAL w Mistrzostwach Mokotowa w Koszykówce w kategorii dzieci.


Gratulujemy!

 

15 listopada reprezentacja naszej szkoły w składzie: Natalia Bańka, Julia Banka, Weronika Taraś, Martyna Gościej, Julia Chrzanowska, Patrycja Matuszewska, Zofia Łaczinian i Klara Wojdyga zajęła II miejsce w Mistrzostwach Mokotowa w Unihokeju Dziewcząt w kategorii młodzież. 

Zwycięskie drużyny Gratulujemy!

 

„Szkoła do hymnu”

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

8 listopada w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej,  uczniowie naszej szkoły o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Ta bardzo krótka, ale jak ważna chwila, dla każdego z nas była radosnym znakiem radości z wolnej ojczyzny, za którą tęsknili nasi przodkowie.

 

Mistrzostwa Mokotowa w Badmintonie

8 listopada w Klubie Zdrofit zostały rozegrane Mistrzostwa Mokotowa w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców w kategorii dzieci.

Dziewczęta w składzie: Julia Mendyk i Weronika Kazakow rozegrały trzy zacięte mecze, w ostatnim o srebrny medal z SP 115 wygrały w deblu 2:1 zajmując

II miejsce na Mokotowie.

Chłopcy w składzie: Tobiasz Maj i Fabian Balcerak rozegrali dwa mecze w grupie: z SP 190 2:0 i z SP 46 0:2 wychodząc z niej na II miejscu. W półfinale zagrali mecz z SP PR 2, po znakomitej i zaciętej walce przegrali 0:2. W meczu o brąz zagrali ponownie z SP 46 tym razem wygrywając 2:0 i zajmując ostatecznie

II miejsce na Mokotowie.

Gratulujemy!

 

 

Muzeum nad Wisłą

5 listopada klasa Va była na warsztatach i wystawie „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie w XX i XXI wieku”, zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

 

Mistrzostwa Mokotowa w Unihokeju

W dniach 21 – 23 października w Szkole Podstawowej nr 85 zostały rozegrane Mistrzostwa Mokotowa w Unihokeju Dziewcząt w kategorii dzieci. Reprezentacja naszej szkoły w fazie grupowej rozegrała dwa mecze: z SP 272 (3:0) i z SP 307 (1:0). W półfinale po bardzo zaciętym meczu nasza szkoła wygrała z SP 107 1:0. Do finału awansowały trzy zespoły, w którym mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". W meczu z gospodarzem rozgrywek SP 85 reprezentacja naszej szkoły po doskonałym pojedynku przegrała 0:1, natomiast w drugim meczu wygrała 1: zdobywając ostatecznie

II miejsce na Mokotowie

Gratulujemy!!!

IPN

8 października klasa Va odwiedziła Instytut Pamięci Narodowej - Przystanek Historia. Uczniowie wzięli udział w lekcji "Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka-lata 80. XX wieku w Polsce". Po lekcji uczniowie mieli okazję zagrać w bardzo kultową grę - "Kapsle".

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 1 października w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której uczniowie mieli okazję zapoznać się z programem uczniów kandydujących do Samorządu.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby:

 

Przewodnicząca: Weronika Mosiej – klasa VIIIa

Zastępcy:

Olga Łapszow – klasa VIIc

Michał Abramczyk – klasa VId

Jan Legat – klasa Vb

Sandra Nguyen – klasa IVb

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków to wydarzenie ustanowione  przez Radę Europy w 2001, mające na celu promocję nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy. W tym właśnie duchu 27 września bieżącego roku nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego święta. Uczniowie klas IV - VIII przygotowali słowniczek obrazkowy zawierający słownictwo z dowolnej kategorii tematycznej, np. sports, animals, school, clothes, jobs itp. przetłumaczone na co najmniej 5 języków obcych (dowolnie przez siebie wybranych). Prace uczniów zostały powieszone na drzwiach sal lekcyjnych. Trzeba przyznać , że uczniowie wywiązali się z tego zadania celująco! Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, a wykonane przez nich prace cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 

75 Rocznica Powstania Warszawskiego

Z okazji obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego  Rada i Zarząd dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wraz z kombatantami serdecznie zapraszają do udziału w odsłonięciu tablic poświęconych Powstańcom i Mieszkańcom  Warszawy w następujących dniach:

22.09.2019 godzina 18.15 w Kościele Matki Bożej Anielskiej , ul. Modzelewskiego 98A

23.09.2019 godzina 9.15 w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, ul. św. Bonifacego 9

29.09.2019 godzina 18.45 w Kościele św. Michała Archanioła ul. Puławska  95.

 

Po odsłonięciu tablicy w dniu 29.09.19 o godzinie 19.00 w Kościele św. Michała Archanioła ul. Puławska  95 odbędzie się koncert Requiem Wolfganga Amadeusz Mozarta w Hołdzie Powstańcom i Warszawie w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego w wykonaniu solistów , zespołu wokalnego i Orkiestry Polskiej  Opery Królewskiej pod batutą Dawida Runtza.

 

Mistrzostwa Mokotowa

17 września na terenie Dolinki Służewieckie odbyły się Mistrzostwa Mokotowa w indywidulanych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.

Julia Bańka i Jan Waker

zajęli II miejsce

Gratulujemy!

Awans do Mistrzostw Warszawy poza Julią Bańka i Janem Wakerem wywalczyły Joanna Kostyra (IX miejsce) i Julia Mendyk (VI miejsce).

Gratulujemy i trzymamy kciuki!

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020

 

Kl. II - VIII godz. 9.00 w salach lekcyjnych
Kl. 0 - I godz. 10.30 w sali gimnastycznej
Świetlica pełni dyżur w godz. 7.00 - 15.00