Wyciek haseł do serwisów internetowych

Informacje związane z COVID-19


List Prezydenta m.st. Warszawy do Nauczycieli, Uczniów i Rodziców

 

Szanowni Państwo,

W związku z objęciem Polski żółtą strefą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały dodatkowe zalecenia dla szkół.

W uzupełnieniu szkolnych procedur (obowiązujących od dnia 01.09.2020) przekazujemy Państwu dodatkowe zasady obowiązujące na terenie szkoły od dnia 12.10.2020:

  • ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich w szkole, w tym w strefach wydzielonych (w szatni);
  • wprowadza się obowiązek zachowania dystansu na terenie szkoły oraz stosowania przez wszystkie osoby osłony ust i nosa;
  • wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły), przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
  • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby prosimy rodziców o pozostawienie dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). W tym czasie szkoła zapewnia kontakt z uczniem.

 

 

Prosimy Rodziców i uczniów o zapoznanie się z wytycznymi:

Biura Edukacji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę

od 1 września 2020 r.

 

Procedura organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie obowiązująca od 1 września 2020r. w czasie zagrożenia epidemicznego zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązującymi od dnia 25 maja 2020roku.

Zasady organizacji konsultacji od dnia 25 maja 2020r.

Zasady organizacji zajęć w klasach I - III od dnia 25 maja 2020r.

Zasady organizacji zajęć w oddziale przedszkolnym od dnia 18 maja 2020r.

Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
26 Wrzesień 2023
Europejski Dzień Języków Obcych
Europejski Dzień Języków Obcych
kl. IV - VIII
PRZETARGI PUBLICZNE