DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


2 listopada 2018r.

 

Egzamin gimnazjalny

10.04.2019r.

11.04.2019r.

12.04.2019r.

 

Egzamin ósmoklasisty

15.04.2019r.

16.04.2019r.

17.04.2019r.

 

2 maja 2019r.