Informacje związane z COVID-19

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników


Regulamin użyczania darmowych podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 146

 

1.Uczeń jest zobowiązany do dbania o podręczniki. Uczeń i rodzic są świadomi odpowiedzialności za pożyczone podręczniki. Podręczniki należące do szkoły użyczane są w ciągu 3 lat nauki kolejnym rocznikom uczniów, wydano na nie środki budżetowe. Regulamin obowiązuje uczniów i rodziców przez cały okres uczęszczania ucznia do szkoły i korzystania z wypożyczonych podręczników.

2.W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia do biblioteki podręcznika rodzic ucznia odkupuje i dostarcza do biblioteki nowy egzemplarz podręcznika (podręczniki nieMEN-owskie).

3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia do biblioteki podręcznika wydanego przez MEN rodzic dokonuje wpłaty na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.W treści przelewu należy wpisać: zwrot za podręcznik klasa…, część ….”. Uiszcza kwotę 4,34 zł za każdą część Naszego Elementarza kl.1 oraz kwotę 4,21 zł za każdą z 9 części podręcznika Nasza Szkoła do kl.2.

4. Do podręczników do nauki języka angielskiego dla klas pierwszych, trzecich i piątych dołączone są płyty CD. Uczeń jest zobowiązany do oddania podręcznika z kompletem płyt. Brak płyt jest równoznaczny z obowiązkiem odkupienia nowego podręcznika przez rodzica.