Wyciek haseł do serwisów internetowych

Polecamy nauczycielom


                           Świat wartości a różne obszary edukacji uczniów

    Zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów PBW im.KEN w Warszawie.


Książki:

1.12 ważnych opowieści: polscy autorzy o wartościach dla dzieci, red. Agata Mikołajczak-Bąk, Poznań, 2016.
2.Bereźnicka M., Wartości kształcenia we współczesnej szkole, Kraków, 2010.
3.Danilewska J., O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju; pedagogiczna baśń o rywalizacji, Kraków, 2014.
4.Dziecko w świecie wartości.Cz.2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca, red.nauk. Bronisława Dymara, Kraków, 2010.
5.Gajda J., Wartości w życiu i edukacji człowieka, Toruń, 2013.
6.Karwatowska M., Uczeń w świecie wartości, Lublin, 2010.
7.Kozłowski P., Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Kraków, 2016.
8.Koźmińska I.,Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa, 2014.
9.Pyżalski J.Ł., Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli: wybrane konteksty. Łódź, 2015.
10.Sałaciński L., Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela: złudzenia transmisji wartości w edukacji, Zielona Góra, 2010.
11.Sowa-Behtane E., Młodzież ponowoczesna, Kraków, 2015.
12.Tilman D., Belgrave M., Wychowanie w duchu wartości: wchodzenie w dorosłość; program edukacyjny, Warszawa, 2004.
13.Węc K., Granice i transgresje współczesnego wychowania: kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje, Toruń, 2013.
14.Wołosiuk B., Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej, Lublin, 2010.
15.Żuchelkowska K., Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Bydgoszcz, 2012.

Artykuły w czasopismach:

1.Borecka-Biernat D., Postawy rodzicielskie a strategie rozwiązywania konfliktów społecznych przez młodzież, Pedagogika Społeczna, 2012, nr 4, s.19-40.
2.Borecka-Biernat D., Temperamentalne i rodzinne determinanty agresywnego i unikowego sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych przez młodzież gimnazjalną, Kwartalnik Pedagogiczny, 2011, nr 3, s.103-124.
3.Bula D., O wartościach w życiu dzieci, Wychowawca, 2015, nr 12, s.27-29.
4.Byrska M., Rozgarnięci ogarnięci, Polityka, 2015, nr 49, s.30-33.
5.Dobrochowska-Łopuch K., Szanse wyboru dróg życiowych, Wychowawca, 2014, nr 6, s.5-7.
6.Gałązka E., Zrozumieć świat dziecka, Wychowawca, 2015, nr 12, s.34.
7.Goetz M., Czy Internet pozbawia nas empatii?, Niebieska linia, 2015, nr 3, s.10-13.
8.Hartman J., Godne, bo wygodne: krytyka młodzieżowego rozumu, Tygodnik Powszechny, 2011, nr 12, s.14-15.
9.Koseła K., Czas budowania, Tygodnik Powszechny, 2010, nr 15, s.6-7.
10.Mikiewicz A., Wpływ zamożności na postawy interpersonalne i spostrzeganie osób - punkt widzenia młodzieży i wczesnych dorosłych, Czasopismo Psychologiczne, 2015, nr 2, s.175-180.
11.Osada K., Wartości uznawane przez młodzież, Nowa Szkoła, 2013, nr 9, s.46-52.
12.Pilch T., Pokolenie odwróconych pleców. Po 35 latach, Pedagogika Społeczna, 2016, nr 2, s.13-25.
13.Róg A., Orzechowska M., Wychowanie do wartości, Edukacja i Dialog, 2004, nr 5, s.11-18.
14.Solińska U., Czynniki kształtujące aspiracje życiowe młodzieży, Wychowawca, 2015, nr 6, s.8-9.
15.Sygulska K., Wartości preferowane przez młodzież, Wychowawca, 2015, nr 12, s.22-24.

Zbiory multimedialne:

1.Dziewczynka w trampkach, reż. i scen.Haifaa Al-Mansour.
2.Zachowuj się...: savoir-vivre dla młodych, Multimedia Production.
3.Jaro śni o sushi ,Warszawa 2012..
4.Vujicic N., Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!,Wrocław 2013.

Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
8 Grudzień 2023
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE