Wyciek haseł do serwisów internetowych

Wydarzenia 2017/2018
Czerwiec

5. Zakończenie roku czytelniczego 2017/2018

4. Bezpieczne wakacje z książką.

3. Przedstawienie "Wielcy Polacy" - podsumowanie projektu dla uczniów klas I-VI "Wielcy ludzie-wielcy Polacy".


2. Noc bibliotek.

1. Ogólnopolska akcja "Jak nie czytam jak czytam"- 8 czerwca, godz. 10.00.

Po raz kolejny pokazywaliśmy społeczeństwu jak chętnie czytamy.

 

 

Maj

 

3. Matka - najpiękniejsze słowo na świecie

Już 26 maja będziemy składać życzenia na Dzień Matki. Każda mama jest inna, wyjątkowa i to powinna odczuć, odczytując bądź wysłuchując naszych życzeń. Nie można skupiać się wyłącznie na zdrowiu, szczęściu
i pomyślności. Warto tego dnia przede wszystkim podziękować mamie za trud wychowania, przeprosić za to, czego my może nawet nie pamiętamy, ale ona może nosić w swoim wrażliwym, kobiecym sercu.


Dziękuję Ci za przekonanie, że najcenniejszym skarbem życia jest własne dziecko.
To Ty wycierałaś moje łzy, gdy nie udał się pierwszy krok lub zepsuła się ukochana lalka.
To Ty przytulałaś, gdy świat okazał się zły, tłumaczyłaś co robić i jak żyć.

 

Miłość matki jest silna i bezwarunkowa. Opisują ją liczne utwory.

Matka, mama, mamusia, słowa rozpoznawalne na całym świecie. Wypowiadane przez dzieci w każdym wieku z troską, uwielbieniem a czasem trwogą - zależnie od chwili, emocji i roli jaką w danym momencie pełni dla nas rodzicielka.

Jednakże, niezależnie od języka w jakim te słowa są wypowiadane, bez względu na wiek, płeć, rasę, czy przynależność religijną, na każdej szerokości geograficznej miłość matki i dziecka jest zawsze taka sama – piękna, wzniosła i bezwarunkowa. Występuje również w poezji i prozie.

Matczyna miłość – wytrwała, nieustająca, bezwarunkowa

 

***

Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce.

Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie,

dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.

M. Wańkowicz

***

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska.

J.I. Kraszewski

***

Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa (…). Nic nie musisz zrobić aby być kochanym – miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem (…). Nie trzeba jej zdobywać.

E. Fromm

***

Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej.

 
Z. Kossak

***

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość Matki ma się bez zdobywania i bez zasług.

H. Auerbach

***

Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka.

M. Ostrowski

Ostoja, pokrzepienie serc, nadzieja

***

Matka - zawsze ma jakąś dobrą radę, nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji znajdzie słowa otuchy.

H. Hassenmüller

***

Może zadanie matki nie polega na dawaniu schronienia, ale obserwowaniu jak dziecko nabiera rozpędu.. i łagodzeniu jego upadku, kiedy jest już po wszystkim.

J. Picoult

***

Twoje ciepło jest dla świata jednym z lekarstw na ból,

Twoje ciepło mi pomaga w pokonywaniu życia gór,

Twoje ciepło jest dla innych tak jak ósmy świata cud,

Twoje ciepło odegnało wiele czarnych chmur.

B. Pawlikowska

Słowa Twoje zawsze koją,

dom Twój moją jest ostoją.

Twe porady sobą chłonę,

miłość składam w Twoje dłonie.

Tak przykładnie przy mnie trwasz,

dajesz wszystko mi, co masz.

Spokój w Tobie niesłychany,

serca ciepłem rozświetlany.

Słów brakuje Twej osobie

i nikt się nie równa Tobie!

A mi właśnie jest to dane,

mieć tak wyjątkową Mamę!1. Konstytucja Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja - najstarsza ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie
Majowe święto dla wszystkich POLAKÓW JEST DNIEM SZCZEGÓLNYM.
Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.

Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili 3 maja 1791 roku konstytucję.


Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała w miejsce elekcji (wyboru) króla tron dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała majątku. Więcej praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w wojsku i Kościele. Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym szlacheccy posłowie musieli podejmować decyzje większością głosów. Jeden poseł nie mógł zerwać obrad okrzykiem "liberum veto".
Utworzono rząd - Straż Praw z królem na czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy).


W drugiej połowie XVIII wieku w Polsce władzą ustawodawcza był Sejm Rzeczpospolitej, który został sparaliżowany przez liberum veto. Prawo to pozwalało szlachcicowi - posłowi naderwanie obrad sejmu i unieważnienie jego postanowień. Doprowadziło to do anarchii.

 

Państwa sąsiadujące - Prusy, Austria i Rosja - bezkarnie wtrącały się w sprawy Polski. W końcu się porozumiały i w 1772 r. doprowadziły do I rozbioru Polski. Nakazały również polskiemu sejmowi zatwierdzić rozbiór. Znaleźli się wtedy posłowie, którzy za pieniądze i stanowiska postanowili zgodzić się na grabież ziem polskich.

Honor Polaków ratowali patrioci m. in. Tadeusz Rejtan, poseł nowogródzki.

Po pierwszym rozbiorze część szlachty i magnatów zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej naprawy. Zwołano Sejm, który z przerwami trwał cztery lata (od 1788 do 1792 r.). Najważniejszym wydarzeniem tego sejmu było uchwalenie konstytucji. Jej twórcami byli m. in.:

Oto wynik pracy Sejmu Czteroletniego:

1. RELIGIA PANUJĄCA
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami.
2. SZLACHTA, ZIEMIANIE
Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym uroczyście zapewniamy.
3. MIASTA I MIESZCZANIE
Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe, pod tytułem: "Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej" w zupełności utrzymane mieć chcemy.
4. CHŁOPI, WŁOŚCIANIE
Lud rolniczy, spod którego najobfitsze bogactw krajowych źródło - pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy.
5. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.
6. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA
Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla.
7. KRÓL, WŁADZA WYKONAWCZA
Żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Władzę najwyższego wykonywania praw - Królowi w radzie jego oddajemy.
8. WŁADZA SĄDOWNICZA
Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy.
9. REGENCYA
Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach.

10. EDUKACJA DZIECI KRÓLEWSKICH

Synowie królewscy, których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do Narodu należy.
11. SIŁA ZBROJNA NARODOWA

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Ucieszymy cię piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, trzeci Maj,
U Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.

Wiwat Maj, Trzeci Maj
Wiwat wielki Kołłątaj!

Tam w Łazienkach jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
Kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona,
W listopadzie wstrząsła serca,
Wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.

Błysnął znowu Trzeci Maj

I już wolny błogi kraj.

Witaj, majowa jutrzenko (pieśń znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj) - Rajnold Suchodolski

Źródło zdjęć i grafiki: Internet

2. Maj - miesiącem książek

4. Lekcje biblioteczne

5. Przedstawienie pt. " Sławni Polacy"'. Zakończenie i podsumowanie Projektu "Lekturolandia".

Kwiecień

8. Wiosna w poezji

7. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi to święto obchodzone 22 kwietnia, ustanowione w 2009 roku przez ONZ. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska i zwrócenie uwagi na to, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który musimy dbać i za który bierzemy odpowiedzialność. Ważną rolą tego dnia jest próba osiągnięcia równowagi pomiędzy potrzebami ludzi a dobrem naszej planety. Wzrost świadomości środowiskowej ludzi ma bardzo duże znaczenie dla przyszłości ziemi i dla tego, w jakich warunkach będą żyły następne pokolenia. Próbą dbałości o te kwestie jest także ustanawianie przepisów prawnych regulujących korzystanie ze środowiska przez firmy i przedsiębiorstwa. Respektowanie tych przepisów jest ważne nie tylko ze względu na kwestie prawne, ale także i ideologiczne.

6. Spotkanie z płk Witoldem Lisowskim.

24 - 25 kwietnia odbyło się spotkanie z płk. Witoldem Lisowskim w Bibliotece Publicznej przy Al. Niepodległości.

Klasy 4b i 5b spotkały się w kwietniu z pisarzem Witoldem Lisowskim, autorem książek popularno - naukowych, m. in. "Żołnierz nieznany", "Ojcowizna". Podczas tego spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania się z "Burzliwą historią Polski", opowiadaną historią zwykłych ludzi. Ludzi, którzy kochali swój kraj i dla niego poświęcali nieraz wszystko. Jednym z takich ludzi był bohater spotkania - kombatant, żołnierz AK, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale przede wszystkim prawdziwy patriota - Witold Lisowski.

 

5. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Akcja Żonkil – "Łączy nas pamięć"

W 2018 roku przypada 75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

Wydarzenia wiosny 19 kwietnia 1943 roku naznaczyły Warszawę w sposób szczególny. Powstanie – pierwsze spośród kilku w gettach na terenie Polski – było też pierwszym w okupowanej Europie. Po jego stłumieniu Niemcy zniszczyli doszczętnie cały teren getta – żeby rok później, po powstaniu 1944, dokończyć wyburzanie całej Warszawy. Walki toczyły się w centrum stolicy, jednocześnie będąc jednak „poza nią”, w dzielnicy zamkniętej, oddzielonej od części aryjskiej, która obserwowała tragedię za murami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, centralnym punktem rocznicowych obchodów, organizowanych przy udziale władz państwowych i miejskich, będą uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta. W Warszawie i wielu miastach Polski odbędzie się akcja „Żonkile”. Wolontariusze będą rozdawać na ulicach papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.Sam również co roku, 19 kwietnia, składał żółty bukiet pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

4. Klub "Bliżej Kultury" - wyjście

W niedzielę klub "Bliżej kultury" wybrał się na Festiwal "Odkrycia" w Centrum Nauki Kopernik i do Centrum Nauki Kopernik.

Chcieliśmy dowiedzieć się od wystawców "Jak zostać naukowcem przed maturą? "

Festiwal "Odkrycia" łączy dwa prestiżowe konkursy – "Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej" (EUCYS) oraz "Fizyczne Ścieżki". Poznaliśmy osobiście młodych ludzi z ogromną naukową pasją, posłuchaliśmy prelekcji o ich badaniach i zobaczyliśmy projekty, które imponują naukowcom z wieloletnim stażem. Młodzi naukowcy zaprezentowali nam pokazy naukowe (Fizyczne Ścieżki) oraz sesję plakatową (EUCYS). Dowiedzieliśmy się, jak długo prowadzili swoje badania ,co było bodźcem do ich prowadzenia i jak długa jest droga do opatentowania ich dzieł. Festiwal umożliwił nam zainicjowanie kontaktów naukowych z rówieśnikami i potencjalnymi mentorami, pracownikami polskich uczelni i instytutów badawczych.


Festiwal "Odkrycia" w "Koperniku" - spotkanie z młodymi naukowcami:


Po wizycie u "Młodych Odkrywców" postanowiliśmy rozwiać wątpliwości i odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik .
Każdy z nas odkrywał, jak ogromną siłą jest wiatr i jak wykorzystywana jest jego moc w życiu codziennym. Sprawdzaliśmy swoją wiedzę zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Wszyscy uczestnicy próbowali zobaczyć,
jakie przeszkody w życiu codziennym napotykają osoby niepełnosprawne, co mogą czuć, gdy się z nimi zmagają.

Centrum Nauki Kopernik - zwiedzanie wystaw:

3. Lekcje biblioteczne - klasy IV

Gimnastyka mózgu: emocje i zdrowa samokontrola.

Celem zajęć jest uwrażliwienie na emocje, nauka nazywania uczuć oraz uświadamianie uczniom, że mogą pielęgnować dobre uczucia. Umiejętność pielęgnowania pozytywnych postaw życiowych oraz świadomość uczuć, zdolność zrozumienia i wyrażania emocji jest źródłem odporności psychicznej. Dzieci, które potrafią sobie poradzić z frustracją i dyskomfortem emocjonalnym, są bardziej wytrwałe, łatwiej podejmują wysiłek przezwyciężania trudności.

Źródło grafiki: Internet

2. Piękne czytanie to też sztuka!

1. Światowy Dzień Sportu

Klasy I-III rozwiązują zagadki związane ze sportem.

Klasy IV-VI o godz. 12.30 spotykają się na boisku szkolnym, gdzie odbędzie się "Bieg po zdrowie".

Oto migawki z "Biegu po zdrowie":
6 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju ustanowiony przez ONZ

Niewiele osób o tym wie ale, ale dziś, czyli 6 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Dniem obchodów wyznaczono 6 kwietnia, co upamiętnia otwarcie w 1896 roku w Atenach (Grecja) pierwszych letnich igrzysk olimpijskich w epoce nowożytnej.
Ustanowienie tego dnia jest związane z uznaniem przez ONZ potencjalnych możliwości oddziaływania sportu na rozwój praw człowieka, społeczny i gospodarczy.

Sport to zdrowie!
Nie tylko wpływa pozytywnie na kondycję fizyczną, ale i kształtuje charakter.
Nawet osoby, które jedynie obserwują zmagania sportowców mają frajdę. Światowy Dzień Sportu to dobra okazja, by podkreślić znaczenie sportu w dzisiejszym świecie.

Sport to nie tylko ćwiczenia fizyczne,

to także nauka cierpliwości i współpracy w grupie.

Dzięki wspólnym rozgrywkom zacierają się granice między krajami i narodami.Obchodzenie święta ma na celu podkreślenie roli i potencjału sportu jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka oraz solidarności na świecie.

Święto ludzi związanych ze sportem obchodzone jest we wszystkich krajach zrzeszonych w ONZ.

Źródło grafiki: Internet

Marzec

 

Świąteczne życzenia!

 


Źródło grafiki: Internet

11. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU


Źródło grafiki: Internet

Teatr wydaje się dziś jednym z najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejscem w, którym ludzie, korzystając z cudownej umowy, na mocy, której jedni wchodzą na scenę, a inni ich słuchają i oglądają, wciąż zastanawiają się nad największymi pojęciami ludzkości: nad miłością, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem."

Krystyna Janda

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru są szczególną okazją do świętowania w Polsce rocznicy powstania teatru publicznego. Powołanie Teatru Narodowego w Warszawie w 1765 roku stało się jednym z fundamentalnych wydarzeń ustanawiających opiekę państwa nad powszechnie dostępną kulturą.

W naszej szkole wystawiono przedstawienia: „ Brzydkie Kaczątko”, "Szewczyk Dratewka", "Akademia Pana Kleksa", Mały Książę" w oparciu o lektury dla poszczególnych klas. Z pogodnej i dowcipnej twórczości wybrano „okruchy serdeczności” – fragmenty, które uczą radości życia, zachwytu nad przyrodą oraz pomagają być dobrym i życzliwym dla innych. Oryginalna scenografia, wykonana samodzielnie przez uczniów z "Klubu podróże z książką" i "Bliżej kultury", wprowadzała pełen pogody ducha nastrój.
Oto migawki z naszych przedstawień

BRZYDKIE KACZĄTKO

AKADEMIA PANA KLEKSA


MAŁY KSIĄŻĘ


10. 21 marca - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY


Źródło grafiki: Internet

Światowy Dzień Poezji

"Wiosna i moda"

Pod koniec zimy wiosna
Wyjęła żurnali stosik.
-W co mam się ubrać? – dumała
-Co w tym sezonie się nosi?

Założyć sukienkę w kropki?
A może golf? No i spodnie?
Co wybrać, by być na czasie
i nie wyglądać niemodnie?

Torebkę wziąć czy koszyczek?
Na szyję apaszkę cienką,
na głowę – kapelusz z piórkiem
czy lepiej beret z antenką?

(W tym czasie... - Gdzież ta wiosna?
- pytali wszyscy wokół.
- Zaspała? Zapomniała?
Nie będzie jej w tym roku?)

I przyszła w zielonych rajstopach,
w powiewnej złocistej sukience
i miała wianek z pierwiosnków,
a w ręce trzymała kaczeńce.

Pachniała jak sklep z perfumami-
wszak była calutka w kwiatkach,
sypała płatkami jak deszczem-
i tak już została do lata.

"Idzie wiosna"

Ile gałęzi drzemie w pniu,

w gałęziach listków ile -

dowiesz się, kiedy wiosna tu

pojawi się na chwilę.

Gdzie nory krecie,

gniazda ptasie -

niedługo dowiesz się w sekrecie,

bo oto wiosna idzie właśnie.

"Wiosenne porządki"

Najpierw trzeba

zamieść niebo.

Potrzebne są do tego

drzewa otrzepane

ze śniegu ,

Jak długie miotły zbierające

chmury z wiosennego

słońca.

Potem trzeba pole

od szronu uwolnić,

aby kiełki mogły przebić

łupiny,

podskoczyć do blasku

zwinne

i dopiero w jesieni

zawstydzić się , zarumienić .

"Wiosna w szkole"

Wiosna idzie do szkoły ,

wierszyk umie na pamięć -

o kwiatach , które dokoła

znów zapachniały kkwiatami.

Powtarza wierszyk po drodze ,

od nowa mówi do pani,

a kwiaty wokoło się rodzą

niczym na zawołanie.

- Masz piątkę! - rzekła pani.

Wiosna w swojej ławce siada ,

a pani nowe zadanie

jak bukiet kwiatów układa.

"Spotkanie"

Spotkałem wiosnę. Wieńcem

oplotła mi zaraz ręce.

We włosy wplotła mi zioła

i trawy, co rosną dokoła.

W oczy rzuciła stokrotki ,

Pod nogi – bystre strumienie ,

Czekając, aż w szumną wiosnę

I ja się w końcu zmienię.

"Kwiaty Małej IDY"

Kwiaty wyglądają dziś tak źle,

Jakby miały gorączkę.

Może wróciły z balu i we śnie

tańczą jeszcze po łące?

Lilia odpoczywa na tapczanie,

pogniotła żółte sukienki,

narcyz głowę spuścił, szepcząc: _

Proszę pani,

czy mógłbym panią prosić o rękę?

Tylko fiołki nie czują zmęczenia

i fruwają na płatkach jak motyle.

Ten, kto znowu je w kwiaty przemieni,

będzie słońcem, chociaż przez

chwilę.

"Ile głosów w lesie"

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,
Tysiąc głosów możesz słyszeć:
śpiewa wilga, komar bzyka,
świerszczykowa gra muzyka,
strumień nuci swą piosenkę,
złota pszczoła leci z brzękiem,
szumią drzewa, dzięcioł stuka,
kukułeczka w gąszczu kuka.
Bąk kosmaty huczy basem,
mała żabka skrzeknie czasem,
stuk! - O ziemię szyszka stuknie,
trzaśnie głucho gałąź sucha.

Tysiąc głosów w lesie słyszy,
kto uważnie umie słuchać.

 

9. Poznajemy nowości książkowe.

Odwiedzamy Targi Książki Dziecięcej "Przecinek i Kropka"

W dniu 17.03. uczestnicy klubu "Bliżej kultury" zapoznali się z nowościami książkowymi, audiobookami i grami dydaktycznymi.

Mieliśmy możliwość uczestniczenia w konkursach, rozmowach z wydawcami, autorami książek i gier.

Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
27 Wrzesień 2023
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE