Informacje związane z COVID-19

Dobrowolne składki świetlicowe


Dobrowolne składki na artykuły papiernicze, plastyczne, wodę, nagrody za udział w konkursach dla uczniów naszej szkoły korzystających z opieki świetlicowej można wpłacać bezpośrednio u nauczyciela świetlicy danej grupy lub na konto bankowe:
nr 57 1020 1068 0000 1602 0000 0984 
tytułem: świetlica, imię nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc...
 
Wpłaty można również dokonać w dniu zebrań z rodzicami w pokoju nr 35 u p. Małgorzaty Moszczyńskiej.
 
Serdecznie dziękujemy sumiennym Rodzicom za wpłaty.
 
Kierownik świetlicy
Agnieszka Wójkowska