Informacje związane z COVID-19

Rada Rodziców


Prezydium:Przedstawiciele do Rady Rodziców z poszczególnych klas:

Klasa 0 – Aleksandra Wardzała

Klasa Ia – Ewelina Sitek

Klasa Ib – Joanna Sawicka

Klasa Ic – Magdalena Kieryłowicz

Klasa IIa – Anna Lenarczyk – Paszta

Klasa IIb – Monika Kotyna

Klasa IIc – Agata Górska

Klasa IIIa – Aneta Ginalska

Klasa IIIb – Jarosław Stefański

Klasa IIIc – Krzysztof Smoliński

Klasa IVa – Izabela Więch

Klasa IVb – Stanisław Pietras

Klasa Va – Katarzyna Adamus

Klasa Vb – Iwona Goszczyńska - Legat

Klasa Vc – Piotr Wrona

Klasa Vd – Katarzyna Minkiewicz

Klasa VIa – Marta Wojtaś

Klasa VIb – Michał Wasilewski

Klasa VIc – Rafał Gałkowski

Klasa VId – Natalia Stytsenko

Klasa VIIa – Marzena Grabowska

Klasa VIIb – Jan Rogala

Klasa VIIc – Agnieszka Błaszczyk

Klasa VIIIa – Monika Bańka

Klasa VIIIb – Emilia Mroczkowska

Klasa VIIIc – Joanna PetrykaWPŁATY NA RADĘ RODZICÓW:

Nr konta -  57 1020 1068 0000 1602 0000 0984

Wpłaty przyjmowane są w pokoju nr 35 w dniach przyjmowania opłat za obiady.

Wpłaty na Radę Rodziców i świetlicę przyjmuje p. Małgorzata Moszczyńska