Rada Rodziców


Prezydium:

Jan Rogala - przewodniczący
Edyta Sochaczewska - wiceprzewodnicząca
Monika Jankowska - sekretarz
Monika Makówka - sekretarz
Marta Wojtaś - skarbnik
Dorota Makowska - skarbnik

Przedstawiciele do Rady Rodziców z poszczególnych klas:

 

klasa 0 - Joanna Sawicka

klasa Ia – Jacek Farbiś

Klasa Ib – Magdalena Gałązka

Klasa Ic – Agata Górska

Klasa IIa – Aneta Ginalska

Klasa IIb – Jarosław Stefański

Klasa IIc – Krzysztof Smoliński

Klasa IIIa – Izabela Więch

Klasa IIIb – Kamila Kornacka

Klasa IVa – Katarzyna Adamus

Klasa IVb – Agata Paszyńska

Klasa IVc – Sebastian Bogdewicz

Klasa IVd – Katarzyna Minkiewicz

Klasa Va – Marta Wojtaś

Klasa Vb – Rafał Góral

Klasa Vc – Tomasz Surma

Klasa Vd – Małgorzata Abramczyk

Klasda VIa – Monika Jankowska

Klasa VIb – Jan Rogala

Klasa VIc – Agnieszka Błaszczyk

Klasa VIIa – Monika Bańka

Klasa VIIb – Lidia Winogrodzka

Klasa VIIc – Anna Milewska

Klasa VIIIa – Katarzyna Chwastek

Klasa VIIIb – Dorota Makowska

Klasa VIIIc – Edyta Sochaczewska

Klasa 3a – Monika Bresińska

Klasa 3b – Agata Nowakowska - Gąsior

Klasa 3c – Bożena Molska

Klasa 3d – Anna Szczechowska

Klasa 3e – Renata PlewkaWPŁATY NA RADĘ RODZICÓW:

Nr konta -  57 1020 1068 0000 1602 0000 0984

Wpłaty przyjmowane są w pokoju nr 35 w dniach przyjmowania opłat za obiady.

Wpłaty na Radę Rodziców i świetlicę przyjmuje p. Małgorzata Moszczyńska