Informacje związane z COVID-19

Rodzice


Szanowni Państwo!

Udostępniamy „Instrukcję wydawania tabletek jodku potasu na terenie województwa mazowieckiego w przypadku zagrożenia radiacyjnego” otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szkoła będzie punktem wydawania tabletek jodku potasu, po uprzednim komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Instrukcja wydawania tabletek jodku potasu na terenie województwa mazowieckiego w przypadku zagrożenia radiacyjnego

 

 

 

Karta Ucznia

Link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a96180c8   dedykowany naszej szkole, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.

Wniosek Karty Ucznia 2022

Informacja dotycząca Karty Ucznia

 

W związku z tym, iż 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków

jak niżej: do dnia 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL

(obcokrajowiec), prosimy o wpisanie daty urodzenia. Do dnia 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia.

Wnioski można składać w wersji papierowej w szkole lub drogą elektroniczną, do której zachęcamy (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie

wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia).  Link dedykowany dla Państwa placówki nie uległ zmianie względem lat ubiegłych.

 

* Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując <https://sprawdzkarte.wtp.waw.pl/> sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.

*Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły nie realizujemy wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach zapraszamy do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.