Rodzice


Szanowni Państwo,

Informujemy, że podręczniki do klasy pierwszej są bezpłatne. Uczniowie otrzymują je od szkoły.

 

 

Lato w mieście 2018
Najważniejsze informacje oraz lista wakacyjnych placówek edukacyjnych.

SZANOWNI PAŃSTWO !

W związku z Państwa deklaracją o wybranej ofercie ubezpieczenia (NNW) dzieci i młodzieży naszej Szkoły, większością głosów Rodziców został wybrany wariant ubezpieczenia PZU w kwocie 68 zł. rocznie, na sumę ubezpieczenia 15.000 zł.
Składka na ubezpieczenie (NNW) w roku szkolnym 2017/2018 będzie zbierana w dniach:

Wtorek (03.10.2017) w godz. 14:30 – 17:30
Czwartek (05.10.2017) w godz. 14:00 – 16:00
Poniedziałek (09.10.2017) w godz. 14:30 – 17:30
Środa (11.10.2017 - ostateczny termin) w godz. 14:00 – 16:00

Proszę o pesel i adres dziecka, które są niezbędne do jego ubezpieczenia.

Mirosława Pachowiak


Szanowni Państwo!

Obecnie trwa remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego. Na początku października br. rozpocznie się wymiana okien w remontowanej części szkoły.

Wydatki przewidziane na ten cel przez władze miasta.