Zebrania


ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

Zebranie klas VII, VII i III gimnazjalnych – 12.09.2018 godz. 18:00,  zebranie klas 0 –VI – 13.09.2018 godz. 17:30.

Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły i zmianami: Statutem, WSO, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki oraz organizacją pracy w szkole i klasie. Ustalenie zasad współpracy rodziców i szkoły. Omówienie wniosków z ewaluacji wewnątrzszkolnej i przedstawienie programu działań.

      

Dzień otwarty – konsultacje dla klas VII, VII i III gimnazjalnych – 17.10.2018 godz. 18:00,  dzień otwarty – konsultacje dla klas 0 –VI – 18.10.2018 godz. 17:30.

Zapoznanie rodziców z postępami uczniów.

 

Indywidualne konsultacje dla klas VII, VII i III gimnazjalnych – 14.11.2018 godz 18:00,  zebranie dla klas 0 –VI – 15.11.2018 godz 17:30.

Omówienie wyników nauczania. Prezentacja prac uczniów związanych z realizacją planu nauczania. Pogadanka na temat „W jakiś sposób należy pomagać dzieciom, żeby nie sięgały po narkotyki, dopalacze, alkohol?”

 

Zebranie klas VII, VII i III gimnazjalnych – 12.12.2018 godz. 18:00,  zebranie klas 0 –VI – 13.12.2018 godz. 17:30.

Informacja o zagrożeniach i ocenach niedostatecznych. „Jak osiągnąć szkolny sukces”, dyskusja i wspólne poszukiwanie sposobów mających na celu wspieranie uczniów.

    

Zebranie semestralne klas VII, VII i III gimnazjalnych – 23.01.2019 godz. 18:00,  zebranie semestralne klas 0 –VI – 24.01.2019 godz.17;30.

Podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów w I semestrze 2018/2019. Poinformowanie rodziców o realizacji klasowych programów wychowawczych.

 

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas 0 i I -  14.01.2019 godz. 17:30

„U progu klasy pierwszej”- spotkanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi proces wychowania. Prezentacja rodzicom oferty szkoły.

 

Zebranie klas VII, VII i III gimnazjalnych – 13.03.2019 godz.18:00,  zebranie dla klas 0 –VI – 14.03.2019 godz. 17:30

Informacja o postępach uczniów w nauce. Prezentacja osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych , wystawa prac.

 

Zebranie klas VII, VII i III gimnazjalnych – 24.04.2019 godz.18:00,  zebranie dla klas 0 –VI – 25.04.2019 godz.17:30.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach niedostatecznych .Prezentacje osiągnięć uczniów.