Informacje związane z COVID-19

Zebrania


ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 

Zebranie – 19.09.2019r. godz.17:45

Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły i zmianami: Statutem, WSO, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktyki oraz organizacją pracy w szkole i klasie. Ustalenie zasad współpracy rodziców i szkoły.

Zebranie – 21.11.2019r. godz.17:45

Omówienie wyników nauczania. Prezentacja prac uczniów związanych z realizacją planu nauczania. Pogadanka na temat „Uzależnienia od Internetu, Cyberprzemoc”.

 

Zebranie – 19.12.2019r. godz.17:45

Informacja o zagrożeniach i ocenach niedostatecznych. „Jak osiągnąć szkolny sukces”, dyskusja i wspólne poszukiwanie sposobów mających na celu wspieranie uczniów.

    

Zebranie semestralne – 30.01.2020r. godz.17:45

Podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów w I semestrze 2019/2020. Poinformowanie rodziców o realizacji klasowych programów wychowawczych.

 

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas I, godz.19:00

„U progu klasy pierwszej”- spotkanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi proces wychowania. Prezentacja rodzicom oferty szkoły.

 

Zebranie – 19.03.2020r. godz.17:45

Informacja o postępach uczniów w nauce. Prezentacja osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych , wystawa prac.

 

Zebranie 14.05.2020r. godz.17:45

          Przekazanie informacji o zagrożeniach i ocenach niedostatecznych. Prezentacje osiągnięć uczniów. 

 

 

Rok szkolny 2019/2020; 

I semestr,   02.09.2019r. – 24.01.2020r.  

II semestr,   27.01.2020r. – 26.06.2020r.

Przydział sal

1A – sala 121 – Pani Maria Górska

1B – sala 120 - Pani Jolanta Gniado

1C – sala 118 – Pani Izabela Anusiewicz

2A – czytelnia – Pani Dorota Jagas

2B – sala 30 – Pani Małgorzata Nowacka

2C – sala 31 – Pani Monika Letkowska

3A – sala 217 – Pani Mirosława Pachowiak

3B – sala 119 – Pani Ewa Nicał

3C – sala 216 – Pani Beata Ligęza

4A – sala 218 – Pani Grażyna Peszuk

4B – sala 219 – Pani Joanna Kwiatkowska

5A – sala 308 – Pani Iwona Jaroszek

5B – sala 316 – Pani Agnieszka Krawczyk

5C – sala 215 – Pani Ewa Gołaszewska

5D – sala 314 – Pani Małgorzata Zawadzka

6A – sala 313 – Pani Danuta Hupałowska

6B – sala 208 – Pani Danuta Rurka

6C – sala 305 – Pan Krzysztof Luty

6D – sala 315 – Pani Agnieszka Lesiak

7A – sala 310 – Pani Karolina Marcjanik - Ogonek

7B – sala 212 – Pani Alicja Marczuk

7C – sala 207 – Pani Aneta Zawistowska

8A – sala 317 – Pani Iwona Pudło

8B – sala 312 – Pani Elżbieta Kwapisz

8C – duża świetlica – Pani Renata Wojnar