Rzecznik Praw Ucznia


Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest

pani Karina Skoneczko - Mecherzyńska

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

  • To nauczyciel obdarzony zaufaniem przez społeczność szkolną
  • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
  • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
  • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
  • Zachowuje dyskrecję
  • Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

 

Kontakt z Rzecznikiem

Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

Uczniowie mogą zgłaszać problemy w formie pisemnej poprzez wiadomość przekazaną do Skrzynki Rzecznika Praw Ucznia znajdującej się obok pokoju nauczycielskiego na pierwszym piętrze (każde zgłoszenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza uczeń).

 

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

 W sytuacji dla siebie trudnej uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Sposoby działania Rzecznika:

  • Rozpatrywanie indywidualnych skarg,
  • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
  • Współpraca z nauczycielami i pracownikami szkoły.
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14 Czerwiec 2024
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE