Informacje związane z COVID-19

Kadra


Dyrektor szkoły:
Jolanta Zauer-Nowak - n. historii

Wicedyrektor:
Aniela Dziadecka - n. plastyki
Beata Morawska - n. edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele języka polskiego:
Małgorzata Zawadzka
Karolina Marcjanik - Ogonek
Iwona Pudło
Ewelina Białkowska

Nauczyciele języka angielskiego:
Anna Zając
Agnieszka Lesiak
Monika Kopecka
Aleksandra Archanowicz

Nauczyciele języka francuskiego:
Elżbieta Kwapisz
Natalia Krasucka - Dadun
Studenci Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
opiekunowie:
Elżbieta Kwapisz
Małgorzata Chojnacka

Nauczyciele historii:
Jolanta Zauer-Nowak
Agnieszka Krawczyk
Małgorzata Zgódka

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
Małgorzata Zgódka
Agnieszka Krawczyk

Nauczyciele matematyki:
Izabella Szymla
Ewa Gołaszewska
Joanna Kwiatkowska

Nauczyciel przyrody:
Aneta Zawistowska

Nauczyciel geografii:
Aneta Zawistowska

Nauczyciel biologii:

Magdalena Urbaniak - Rzeszuto

Nauczyciel fizyki:
Krzysztof Staszkiewicz

Nauczyciel chemii:
Magdalena Urbaniak - Rzeszuto

Nauczyciel muzyki:

Danuta Rurka

Nauczyciele plastyki:
Aniela Dziadecka
Danuta Rurka

Nauczyciele techniki, informatyki oraz Wychowania Komunikacyjnego:
Krzysztof Luty

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Iwona Jaroszek
Roman Hołopiak
Marcin Żyłowski
Renata Wojnar
Hubert Grela

Nauczyciele religii:
Wanda Muter
Anna Zaręba
Renata Getler
Petro Petreniy - katecheta religii obrządku greckokatolickiego

Nauczyciele etyki:
Elżbieta Pierzgalska
Mirosława Pachowiak

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Dorota Jagas

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
Krzysztof Luty

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Maria Górska
Beata Ligęza
Beata Morawska
Dorota Jagas
Mirosława Pachowiak
Jolanta Gniado
Izabela Anusiewicz
Małgorzata Nowacka
Monika Letkowska
Ewa Nicał
Aniela Masna

Nauczyciele oddziału przedszkolnego:
Elżbieta Gębarska
Grażyna Denkiewicz

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy:
Kierownik: Agnieszka Wójkowska
Urszula Kukuć
Elżbieta Pierzgalska
Beata Lechnio
Katarzyna Makowiak-Burek
Renata Nazaruk
Monika Janiuk
Elżbieta Gębarska
Janina Borzymowska

Nauczyciele bibliotekarze:
Elżbieta Choromańska
Agnieszka Kalbarczyk

Pedagog szkolny:
Karina Skoneczko - Mecherzyńska

Ewelina Protasiuk

 

Psycholog szkolny:
Lucyna Milanowska

Logopeda:
Monika Stawicka

Nauczyciele wspomagający:
Karolina Dąbrowska
Katarzyna Molga
Urszula Majchrzak
Renata Wojnar
Piotr Skrzyński