Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wprowadzone udogodnienia

 • podkreślenie oraz podświetlenie aktywnych linków
 • możliwość odwrócenia kolorów / podwyższony kontrast
 • możliwa jest nawigacja jedynie przy pomocy klawiatury
 • mechanizm umożliwiający pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych
 • rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%
 • mapa serwisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Łukaszewicz.
 • E-mail: sekretariat@sp146.pl
 • Telefon: 22 857 91 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 146
  ul. Domaniewska 33
  02-672 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@sp146.pl
 • Telefon: 22 857 91 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Sposób dojazdu.
  Szkoła znajduję się pod adresem: Domaniewska 33, 02-672 Warszawa. Dojazd od strony Alei Niepodległości: z ulicy Domaniewskiej należy skręcić w jednokierunkową ul. S. Bryły, która następnie przechodzi w ul. O. Langego. Tuż przed wyjazdem na ul. Domaniewską, po prawej stronie znajduje się wjazd na teren szkolny.
 2. Dojście.
  Na teren szkoły można się dostać furtką od ulicy Domaniewskiej, od strony ul. S. Bryły oraz furtką od ul. O. Langego. Furtka od ul O. Langego jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
  Pozostałe furki, którymi można wejść na teren sportowy szkoły są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście do budynku szkoły.
  Wejście główne do szkoły znajduje się od strony ul. Domaniewskiej.
  Do budynku szkoły można wejść „dołem” – schodami, do szatni, po użyciu domofonu, gdzie kontrolę pełni dozorca lub woźna.
  Przy wejściu głównym od ul. Domaniewskiej znajduje się winda zewnętrzna, którą wózkiem inwalidzkim, można dostać się na parter.
  Wejścia do szkoły znajdują się jeszcze w łączniku do części sportowej szkoły ( 2 wejścia) oraz od strony boiska. Wejście łącznikiem od strony ul. O. Langego , po zakończeniu przebudowy szkoły będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych (pochylnia).
 4. Szkoła posiada 4 kondygnacje (piwnica, parter, I i II piętro) oraz przejście łącznikiem z półparteru do części sportowej. Przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami pomiędzy piętrami jest niemożliwe – brak windy.
 5. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze oraz w części sportowej (do której obecnie nie ma dostępu; będzie on możliwy po realizacji etapu przebudowy terenów zewnętrznych szkoły).
 6. Nie posiadamy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek szkoły, od 2016 roku, jest w trakcie przebudowy prowadzonej przed Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Warszawa Mokotów, pod nazwą : „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  W kolejnych etapach remontowane / przebudowywane są kolejne części budynku, natomiast w ostatnim etapie prac zaplanowane są zmiany i dostosowanie terenu, także dla osób niepełnosprawnych, wraz z jego zagospodarowaniem. Przebudowie zostaną poddane: chodniki, podjazdy, parking oraz ogrodzenie z furtkami.
 7. Wstęp z psem asystującym.
  Informujemy , że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 8. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnej.
 9. Tłumacz języka migowego.
  W budynku nie ma tłumacza języka migowego , ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
  Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021.pdf (106 KB)

Październik 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
14 Czerwiec 2024
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE