SAMORZĄD UCZNIOWSKI
"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..."

 

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarzNajważniejszą organizacją uczniów w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Tworzą go przedstawiciele uczniów klas I – VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Samorządu Uczniowskiego. Jest ona najwyższym organem samorządu. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnych, bezpośrednich wyborach. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

p. Agnieszka Lesiak

p. Magdalena Czerwińska

p. Katarzyna MolgaRada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Michał Abramczyk klasa Vd

Zastępca przewodniczącego: Zuzanna Okoń klasa Vb

Zastępca przewodniczącego: Aniela Stachera klasa Vd


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu.


Opiekunami Małego Samorządu Uczniowskiego są:
p. Beata Ligęza
p. Jolanta Gniado