Informacje związane z COVID-19

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności z zakresu przeciwdziałania  i reagowania na cyberprzemoc, radzenia sobie z emocjami.