Kadra


Dyrektor szkoły:
Jolanta Zauer-Nowak - n. historii

Wicedyrektor:
Aniela Dziadecka - n. plastyki
Andrzej Kostecki - n. zaj. techn. i informatyki

Nauczyciele języka polskiego:
Alicja Marczuk
Małgorzata Zawadzka
Karolina Marcjanik - Ogonek
Maria Misztal
Grażyna Peszuk
Iwona Pudło

Nauczyciele języka angielskiego:
Ayesha Jha
Anna Zając
Agnieszka Lesiak
Magdalena Czerwińska
Cezary Jóźwiak
Karolina Prochenka

Nauczyciel języka niemieckiego:
Anetta Szczepocka

Nauczyciele języka hiszpańskiego:
Natalia Teresa Hukowska

Nauczyciele języka francuskiego:
Elżbieta Kwapisz
Magdalena Czerwińska
Natalia Teresa Hukowska
Studenci Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
opiekunowie:
Elżbieta Kwapisz
Małgorzata Chojnacka

Nauczyciele historii:
Jolanta Zauer-Nowak
Agnieszka Krawczyk
Małgorzata Zgódka

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
Małgorzata Zgódka
Agnieszka Krawczyk

Nauczyciele matematyki:
Danuta Hupałowska
Izabella Szymla
Ewa Gołaszewska
Barbara Jaskorzyńska-Cymerman
Joanna Kwiatkowska
Andrzej Skrzeczyński

Nauczyciel przyrody:
Aneta Zawistowska

Nauczyciele geografii:
Aleksandra Łęczycka
Aneta Zawistowska

Nauczyciel biologii:
Maria Grzegorczuk

Nauczyciel fizyki:
Roland Kacperski

Nauczyciel chemii:
Sylwia Kitewska

Nauczyciel muzyki:

Danuta Rurka

Nauczyciele plastyki:
Aniela Dziadecka
Joanna Koczywąs

Nauczyciel zajęć artystycznych:
Joanna Koczywąs

Nauczyciele techniki, informatyki oraz Wychowania Komunikacyjnego:
Krzysztof Luty
Andzrej Kostecki
Andrzej Skrzeczyński

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Iwona Jaroszek
Roman Hołopiak
Marcin Żyłowski
Piotr Kopczyński
Sylwia Świechowska
Renata Wojnar

Nauczyciele religii:
Wanda Muter
Anna Zaręba
Renata Getler
Petro Petreniy - katecheta religii obrządku greckokatolickiego

Nauczyciel etyki:
Adam Rosłan
Elżbieta Pierzgalska
Mirosława Pachowaik

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
Dorota Jagas

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
Sylwia Świechowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Maria Górska
Beata Ligęza
Beata Morawska
Mirosława Pachowiak
Jolanta Gniado
Izabela Anusiewicz
Małgorzata Nowacka
Monika Letkowska

Nauczyciele oddziału przedszkolnego:
Agnieszka Gontarek
Aniela Masny

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy:
Kierownik: Agnieszka Wójkowska
Urszula Kukuć
Elżbieta Pierzgalska
Beata Lechnio
Katarzyna Makowiak-Burek
Barbara Wierzbowicz
Renata Nazaruk
Monika Janiuk
Elżbieta Gębarska
Janina Borzymowska

Nauczyciele bibliotekarze:
Dorota Jagas
Elżbieta Choromańska
Agnieszka Kalbarczyk

Pedagog szkolny:
Karina Skoneczko - Mecherzyńska
Ewa Komornik

Psycholog szkolny:
Maria Koryciarz

Logopeda:
Monika Stawicka

Nauczyciele wspomagający:
Karolina Dąbrowska
Katarzyna Molga
Urszula Majchrzak
Piotr Skrzyński
Agnieszka Sosna