Kadra


Dyrektor szkoły:
Jolanta Zauer-Nowak - n. historii

Wicedyrektor:
Aniela Dziadecka - n. plastyki
Andrzej Kostecki - n. zaj. techn. i informatyki

Nauczyciele języka polskiego:
Alicja Marczuk
Małgorzata Zawadzka
Maria Misztal
Grażyna Peszuk
Iwona Pudło

Nauczyciele języka angielskiego:
Olga Barcikowska
Agnieszka Lesiak
Magdalena Jagiełło
Sabina Decowska
Cezary Jóźwiak
Karolina Prochenka
Joanna Troc

Nauczyciel języka niemieckiego:
Anetta Szczepocka


Nauczyciele języka hiszpańskiego:
Olga Barcikowska
Natalia Teresa Hukowska

Nauczyciele języka francuskiego:
Elżbieta Kwapisz
Natalia Teresa Hukowska
Studenci Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
opiekunowie:
Elżbieta Kwapisz
Małgorzata Chojnacka

Nauczyciele historii:
Jolanta Zauer-Nowak
Agnieszka Krawczyk
Karina Sikorska - Górska
Małgorzata Zgódka

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
Karina Sikorska-Górska
Małgorzata Zgódka

Nauczyciele matematyki:
Danuta Hupałowska
Izabella Szymla
Ewa Gołaszewska
Barbara Jaskorzyńska-Cymerman
Joanna Kwiatkowska
Andrzej Skrzeczyński

Nauczyciele przyrody:
Aneta Zawistowska
Joanna Górecka

Nauczyciel geografii:
Aleksandra Łęczycka

Nauczyciel biologii:
Maria Grzegorczuk

Nauczyciel fizyki:
Roland Kacperski

Nauczyciel chemii:
Anna Spottek

Nauczyciel muzyki:

Danuta Rurka

Nauczyciele plastyki:
Aniela Dziadecka
Joanna Koczywąs

Nauczyciel zajęć artystycznych:
Joanna Koczywąs

Nauczyciele techniki, informatyki oraz Wychowania Komunikacyjnego:
Krzysztof Luty
Andzrej Kostecki
Andrzej Skrzeczyński

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Iwona Jaroszek
Roman Hołopiak
Marcin Żyłowski
Piotr Kopczyński
Krystyna Prokop
Sylwia Świechowska
Renata Wojnar

Nauczyciele religii:
Wanda Muter
Anna Zaręba
Renata Getler
Tymoteusz Mietelski
Petro Petreniy - katecheta religii obrządku greckokatolickiego

Nauczyciel etyki:
Elżbieta Pierzgalska
Adam Rosłan

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
Dorota Jagas
Karina Sikorska-Górska

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
Sylwia Świechowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Maria Górska
Agnieszka Krawczyk
Beata Ligęza
Beata Morawska
Mirosława Pachowiak
Jolanta Gniado
Ewa Nicał
Małgorzata Nowacka
Janina Borzymowska
Monika Szarejko

Nauczyciele oddziału przedszkolnego:
Izabela Anusiewicz
Agnieszka Gontarek

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy:
Kierownik: Agnieszka Wójkowska
Urszula Kukuć
Elżbieta Pierzgalska
Beata Lechnio
Katarzyna Makowiak-Burek
Marlena Pinkowska
Barbara Wierzbowicz
Natalia Krasucka-Dadun
Renata Nazaruk
Monika Janiuk
Elżbieta Gębarska
Wioletta Solnica


Nauczyciele bibliotekarze:
Dorota Jagas
Elżbieta Choromańska

Pedagog szkolny:
Karina Skoneczko - Mecherzyńska
Ewa Komornik

Psycholog szkolny:
Kinga Komorowska

Logopeda:
Monika Stawicka

Nauczyciele wspomagający:
Karolina Dąbrowska
Katarzyna Molga
Agnieszka Biernacka
Urszula Majchrzak
Agnieszka Sosna