Informacje związane z COVID-19

Kadra


Dyrektor szkoły:
Jolanta Zauer-Nowak - n. historii

Wicedyrektor:
Aniela Dziadecka - n. plastyki
Beata Morawska - n. edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele języka polskiego:
Alicja Marczuk
Małgorzata Zawadzka
Karolina Marcjanik - Ogonek
Maria Misztal
Grażyna Peszuk
Iwona Pudło

Nauczyciele języka angielskiego:
Ayesha Masłowska
Anna Zając
Agnieszka Lesiak
Monika Kopecka
Aleksandra Zadrożna

Nauczyciele języka francuskiego:
Elżbieta Kwapisz
Natalia Krasucka - Dadun
Studenci Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
opiekunowie:
Elżbieta Kwapisz
Małgorzata Chojnacka

Nauczyciele historii:
Jolanta Zauer-Nowak
Agnieszka Krawczyk
Małgorzata Zgódka

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
Małgorzata Zgódka
Agnieszka Krawczyk

Nauczyciele matematyki:
Danuta Hupałowska
Izabella Szymla
Ewa Gołaszewska
Joanna Kwiatkowska

Nauczyciel przyrody:
Aneta Zawistowska

Nauczyciele geografii:
Aneta Zawistowska

Nauczyciel biologii:
Maria Grzegorczuk

Nauczyciel fizyki:
Maria Wilk - Koć

Nauczyciel chemii:
Sylwia Kitewska

Nauczyciel muzyki:

Danuta Rurka

Nauczyciele plastyki:
Aniela Dziadecka
Joanna Koczywąs
Danuta Rurka

Nauczyciele techniki, informatyki oraz Wychowania Komunikacyjnego:
Krzysztof Luty

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Iwona Jaroszek
Roman Hołopiak
Marcin Żyłowski
Piotr Kopczyński
Renata Wojnar

Nauczyciele religii:
Wanda Muter
Anna Zaręba
Renata Getler
Petro Petreniy - katecheta religii obrządku greckokatolickiego

Nauczyciele etyki:
Elżbieta Pierzgalska
Mirosława Pachowaik

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Dorota Jagas

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
Krzysztof Luty

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Maria Górska
Beata Ligęza
Beata Morawska
Mirosława Pachowiak
Jolanta Gniado
Izabela Anusiewicz
Małgorzata Nowacka
Monika Letkowska
Ewa Nicał

Nauczyciele oddziału przedszkolnego:
Agnieszka Gontarek
Aniela Masna

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy:
Kierownik: Agnieszka Wójkowska
Urszula Kukuć
Elżbieta Pierzgalska
Beata Lechnio
Katarzyna Makowiak-Burek
Barbara Wierzbowicz
Renata Nazaruk
Monika Janiuk
Elżbieta Gębarska
Janina Borzymowska

Nauczyciele bibliotekarze:
Elżbieta Choromańska
Agnieszka Kalbarczyk

Pedagog szkolny:
Karina Skoneczko - Mecherzyńska
Joanna Koczywąs

Psycholog szkolny:
Lucyna Milanowska

Logopeda:
Monika Stawicka

Nauczyciele wspomagający:
Karolina Dąbrowska
Katarzyna Molga
Urszula Majchrzak
Piotr Skrzyński