SKO


W roku szkolnym 2018 / 2019 wpłaty na SKO przyjmują:

p. Agnieszka Krawczyk klasy I – III (sala 316)
p. Alicja Marczuk klasy IV – VI (sala 310).


Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności:

1) Dowodem przynależności do SKO jest wypełnienie przez
Rodziców/opiekunów dokumentów bankowych i otrzymanie przez
ucznia książeczki oszczędnościowej przy dokonaniu pierwszej
wpłaty. (Dokumenty wydaje p. Agnieszka Krawczyk sala 120)
2) Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie
mniej jednak niż 2 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy
na złotówki i wpłacamy na SKO).
3) Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u opiekuna SKO
klasy I – III - p. Agnieszka Krawczyk sala 216
klasy IV – VI - p. Alicja Marczuk sala 310
4) Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki
SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla
każdego członka SKO.
5) W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi
zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i
wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem
DUPLIKAT.
6) Zaoszczędzone pieniądze w roku szkolnym można wypłacić
w Banku PKO BP (w obecności osoby dorosłej, uczeń musi mieć
legitymację szkolną), u nauczyciela, za pisemną zgodą rodziców,
lub pozostawić na następny rok szkolny.
7) Pieniądze uczniowie mogą wpłacać bezpośrednio do Banku PKO
BP, przelewem lub u nauczycieli w wyznaczonych godzinach
i dniach.
8) Akcja SKO rozpoczyna się od 15 września i kończy 15 czerwca.
Po tym terminie pieniądze nie będą wypłacane.