Zebrania


klasy 7,8 i klasy gimnazjalne:

1. 12 września 2018r. godz. 18:00 (środa)
2. 12 grudnia 2018r. godz. 18:00 (środa)
3. 23 stycznia 2019r. godz. 18:00 (środa)
4. 13 marca 2019r. godz. 18:00 (środa)
5. 24 kwietnia 2019r. godz. 18:00 (środa)