Wolontariat


Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, którzy znajdują radość w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują:

*Pocieszamy strapionych
*Pielęgnujemy chorych
*Karmimy głodnych
*Pomagamy w przedszkolach integracyjnych
*Wspieramy bezdomnych
*Jesteśmy wolontariuszami "Szlachetnej paczki"

Form i sposobów pomocy jest bardzo wiele!

Każdy jest cennym darem.

Opiekunowie "Klubu Wolontariuszki i Wolontariusza":
p. Małgorzata Zgódka
p. Renata Getler