Ubezpieczenie


Szanowni Państwo,

UBEZPIECZENIE UCZNIA W PZU

W dniach:

Poniedziałek (01.10.2018) w godz. 14:00-16:00

Czwartek (04.10.2018) w godz. 15:00-17:30

Poniedziałek (08.10.2018) w godz. 14-16 (OSTATECZNY TERMIN!)

 

Będzie zbierana dobrowolna składka na ubezpieczenie (NNW) dziecka w kwocie 53zł rocznie na sumę ubezpieczenia 15 000zł.

Wpłaty dokonuje osoba dorosła, składając jednocześnie podpis - zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

Proszę przekazać pesel dziecka, który jest niezbędny do jego ubezpieczenia.

 

MIROSŁAWA PACHOWIAK, SALA NR 35.

 

 

 

Drodzy Rodzice,

            Z końcem września upływa okres ważności polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które zawieraliśmy dobrowolnie w zeszłym roku. Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort uczniów naszej Szkoły oraz kończący się czas ochrony ubezpieczeniowej dla nich, a także wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Rada Rodziców po przeanalizowaniu ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych podjęła w czerwcu br. uchwałę (4/2018) w sprawie rekomendacji ofert DOBROWOLNEGO ubezpieczenia NNW następujących firm: PZU i COMPENSA.  

Szczegóły oferty oraz ogólne warunki ubezpieczenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Bardzo proszę się z nimi zapoznać, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem każdy Rodzic zawierający umowę ubezpieczeniową w imieniu małoletniego zobowiązany jest do potwierdzenia własnoręcznym podpisem zapoznania się z nimi.

Koszt polisy PZU: 53 złote/uczeń

Koszt polisy COMPENSA: 44 złote/uczeń

Powyższe oferty zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia NNW są skierowane do wszystkich zainteresowanych i powinna być traktowana jako wolicjonalna. Terminy oraz miejsce przyjmowania wpłat:

Ubezpieczenie w PZU, p. Mirosława Pachowiak (Domaniewska 33), w dniach: do uzupełnienia przez Panią Mirke….

Ubezpieczenie COMPENSA, Sekretariat Dyrektora (Niepodległości 27), dniach: 10-15 września 2018 (do potwierdzenie w Sekretariacie)

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I UBEZPEICZENIA DZIECKA.

Jeśli jednak ww. oferta nie spotka się z Państwa akceptacją, to nadal zachęcamy do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia dla dziecka we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela. Powyższa sugestia podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i ochronę Państwa dziecka/dzieci. 

Z wyrazami szacunku,

 Jan Rogala

Przewodniczący

Rady Rodziców

SP 146 w WarszawiePrzedstawiamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia w Compensie na rok szkolny 2018/2019:

Karta Produktu.pdf (479 KB)

Obowiązek Informacyjny ADO.PDF (606 KB)

OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU.PDF (103 KB)

OWU NNW Szkolne III rodo.pdf (892 KB)

Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka IV.PDF (390 KB)

 

 

Przedstawiamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia w PZU na rok szkolny 2018/2019:

 

Oferta ubezpieczenia PZU_2018_2019_sp 146.pdf (39 KB)

OWU_PZU.pdf (685 KB)