Samorząd uczniowski


Działania Samorządu Uczniowskiego są wynikiem współpracy Uczniów, Nauczycieli oraz Rodziców.

Cel to realizacja przedsięwzięć budujących atmosferę w Naszej Szkole.

Zajmujemy się m.in. pomocą w organizacji Dnia Edukacji Narodowej, organizujemy dyskoteki i bale (andrzejkowe, walentynkowe, bal gimnazjalny).

Organizujemy:

- kiermasz ciast, kiermasze świąteczne, pocztę walentynkową, Szkolny Pokaz Talentów, apele skierowane do uczniów Naszej Szkoły, Pierwszy Dzień Wiosny, konkursy (np. na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową lub znajomość praw i obowiązków ucznia).

Na początku każdego roku szkolnego spotykamy się z Radą Rodziców w celu przedstawienia planu działań oraz ustalenie zasad współpracy.

Współpracujemy również z Klubem Wolontariuszki i Wolontariusza oraz Kołem Teatralnym.

Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy oraz chętnie przyjmiemy do naszego grona osoby, które chcą działać i tworzyć z nami Naszą Szkołę.