Konkurs wiedzy o GNŻ


Wyniki XIV edycji Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza

Kategoria plastyczna

- makiety

I m. – Lila Abramowicz SP 340

II m. – Dominik Wąsowski SP 340

- prace plastyczne (technika dowolna)

I m. – Jan Wiktor SP 340

         Liesel Tymkowa SP 146

II m. – Filip Makowski OSWG

III m. - Małgorzata Zwierzchowska SP 340

Wyróżnienie – Justyna Wardecka SP 209

                       Maja Grzybowska SP 209

 

Kategoria fotograficzna

- zdjęcia

I m. - Jan Czerwiński SP 146

II m. -  Bartłomiej Zbrzezny SP 209

III m. - Lena Kwiatkowska SP 220

Wyróżnienie: - Kacper Tomasiewicz SP 209

                           

- kronika

II m. – Natalia Grzelak SP 340

          Zuzanna Korzeniowska SP 340

- nagroda specjalna fotoreportaż

Michalina Januchta SP 340

 

Kategoria literacka

- opowiadanie:

I m. - Ada Domaszewicz SP 340

          Jakub Pogorzelski OSWG

- wiersz:

I m. – Bartłomiej Zbrzezny SP 209

           Angelika Kaszuba SP 340

II m. – Magdalena Prusak SP 225

III m. – Anna Błażej SP 340

 

Serdecznie gratulujemy Laureatom i ich Nauczycielom.

Zapraszamy na uroczystość zakończenia 31 maja 2019r. o godz. 11.00 (piątek) w budynku przy al. Niepodległości 27

Organizatorzy

 

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją przesuwamy termin zgłaszania prac literackich, fotograficznych i plastycznych do 17 maja.

Zakończenie konkursu planujemy na 31 maja.
Przepraszamy za zmiany


Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza

________________________________________________________________________________________

 

WYNIKI II ETAPU KONKURSU WIEDZY O GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dnia 15 marca 2019 r. odbył się II etap Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza w kategorii wiedzy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie, a laureatom serdecznie gratulujemy.

Przypominamy o pozostałych kategoriach – na prace literackie, plastyczne i fotograficzne czekamy do 30 kwietnia.

A teraz ogłaszamy wyniki i jeszcze raz gratulujemy.

Klasy IV – VII

I miejsce:

Wendt Katarzyna         SP 257

Dąbrowski Tobiasz       SP 340

Kupińska Zoja              SP 220

II miejsce:

Łukowski Stanisław      SP 264

III miejsce:

Laskowska Gloria         SP 220

Sochacka Michalina      SP 209

 

Klasy VIII i ponadpodstawowe

I miejsce:

Karkowska Łucja              SP 341

Fijołek Natalia                  OSWG

II miejsce:

Baraniewska Zofia           SP 340

Myszkowska Patrycja      SP 220

Żywno Jakub                   SP 146

Pogorzelski Jakub           OSWG

III miejsce:

Ciszkiewicz Stanisław      SP 146

Zdanowski Paweł            SP 146

Paszyńska Nadia            SP 146

Szewczak Adrian             IG

Szymański Adam          OSWG

______________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza

przekazują informację dot. przebiegu konkursu w roku szkolnym 2018/2019

 • Regulamin Konkursu
 • Kartę zgłoszenia do udziału w konkursie wiedzy, literackim, fotograficznym i plastycznym
 • Protokół eliminacji szkolnych

 

Organizatorzy Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza

w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka

02-653 Warszawa                                                               

Al. Niepodległości 27

tel./fax (022) 843-05-24

                                                                                                                                

REGULAMIN XIV OGÓLNOWARSZAWSKIEGO

KONKURSU WIEDZY O GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

2018 - 2019

 

I    CELE KONKURSU:

 1. Rozpropagowanie wśród uczniów wiedzy o historii Grobu Nieznanego Żołnierza.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej.
 • Ukazanie dziedzictwa tradycji narodowej i budzenie wrażliwości młodzieży.
 1. Uświadomienie znaczenia Grobu Nieznanego Żołnierza jako jednego z symboli narodowych.
 2. Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 3. Ukazanie Grobu jako źródła inspiracji twórczej dla młodych ludzi.

 

II   PATRONAT HONOROWY:

 

III  ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza
 2. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Oddział Nauczycielski
 3. Szkoła Podstawowa nr 146 im. J. Korczaka byłe Gimnazjum nr 5 im. T. Kościuszki
 4. Szkoła Podstawowa nr 322 im. J. Brzechwy

 

IV  UCZESTNICY KONKURSU:

      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół warszawskich:

 • podstawowych
 • ponadpodstawowych

 

V   PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU:

 1. Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza

    Etap I:

 • Pierwszy etap organizują szkoły w terminie do 22.02.2019 r. Po zakończeniu tego etapu szkoły kwalifikują 3 najlepszych uczniów do drugiego etapu międzyszkolnego. Protokół oraz zgłoszenie uczniów należy przesłać do 08. 03. 2019 r. na adres:

          Szkoła Podstawowa nr 146, al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa

          lub na e-maila: sekretariat-niepodleglosci@sp146.pl

 

    Etap II:

 • Odbędzie się 15.03.2019r. (piątek) o godz. 1230 w Szkole Podstawowej nr 146  przy al. Niepodległości 27
 • dojazd do szkoły: metro – stacja Wilanowska, autobus: 174; tramwaje: 4, 10, 14, 35.

 

 1. Konkurs fotograficzny pt. Grób Nieznanego Żołnierza w moim obiektywie

Zdjęcia powinny ukazywać Grób w różnych okolicznościach, np. podczas uroczystości państwowych, składania kwiatów przez nowożeńców, wizyt dostojników obcych państw oraz w zależności od zmieniających się pór roku, pory dnia, nocą, itp.

 • Prosimy o min. 3 zdjęcia w formacie 15x18
 • Każde zdjęcie powinno zawierać opis: imię i nazwisko autora, szkołę, klasę, imię i nazwisko opiekuna, datę wykonania zdjęcia i krótką informację o okolicznościach wykonania zdjęcia.
 • Zdjęcia mogą być pojedyncze, w formie albumu lub fotoreportażu.
 • Premiowana będzie oryginalność ujęć.
 • Ocenie podlegać będą prace wykonane indywidualnie i nie poddane obróbce cyfrowej.

Prace należy złożyć u Organizatora do 30.04. 2019 r.

 

 1. Konkurs literacki pt. Jest takie miejsce w Warszawie…

W konkursie literackim mogą wykazać się uczniowie o zacięciu pisarskim.

 • Oczekujemy wierszy, opowiadań, esejów, sztuk teatralnych, inscenizacji, przedstawień, montaży słowno – muzycznych o Grobie Nieznanego Żołnierza lub z Grobem w tle.
 • Prace napisane na komputerze nie powinny przekraczać 10 stron maszynopisu.
 • Prosimy o przesłanie prac po wstępnej ocenie w szkole.
 • Każda szkoła może złożyć 5 najlepszych prac.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Prace należy składać do 30.04.2019 r. w siedzibie Organizatora.

 

 1. Konkurs plastyczny pt. Miejsce pamięcią malowane
 • Do konkursu przyjmowane będą prace plastyczne: w formacie A3, wykonane jedną z technik: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż, wyklejanka oraz prace przestrzenne typu: makieta lub rzeźba wykonane z dowolnego materiału.
 • Ocenie podlegać będą prace wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
 •  Każdą pracę plastyczną należy opisać w prawym dolnym rogu (z tyłu pracy): imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna (drukowane litery – pismo komputerowe, grube Times New Roman 16pkt).  Opis prac przestrzennych prosimy umocować tak, aby był nierozerwalnie połączony z pracą.
 • Każda szkoła może zgłosić po 4 prace plastyczne i 4 prace przestrzenne. 
 • Termin składanie prac do 30.04.2019r.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

VI   ZAKOŃCZENIE KONKURSU:

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 24 maja 2019r. ( szczegółowe informacje dotyczące zakończenia konkursu zostaną podane w osobnym komunikacie).

 

VII   INFORMACJE:

Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują:

- Regulamin Konkursu,

- Kartę zgłoszenia do konkursu,

- Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej 

 

VIII   BIBLIOGRAFIA:

Lisowski W.: „Żołnierz Nieznany”, Warszawa 1993

Lisowski W.: „Panteon Pamięci Narodowej”, Warszawa 2006

Strzałkowski W.: „Grób Nieznanego Żołnierza”, Warszawa 1992

Stępiński Z.: „Gawędy warszawskiego architekta”, Warszawa 1984

Wysocki W.J.: „Dzieje oręża polskiego”, Warszawa 2000

 

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

Protokół.pdf

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Wyniki konkursu z roku szkolnego 2017/2018 o Grobie Nieznanego Żołnierza w następujących kategoriach:

1.  Plastycznej

 

makiety

I miejsce i nagroda specjalna:

Mateusz Sikora SP 340

Patryk Bogusz SP 146

II miejsce:  Aleksander Bubienko SP 359

Przemek Pietraszek SP 246

 

rysunki

Szkoły podstawowe

I miejsce : Antonina Busk SP 246

II miejsce:  

Mateusz Walkowski SP 225

Róża Makówka SP 146

III miejsce:

Zuzanna Gadomska SP 225

Emilia Łostowska SP 246

Dawid Jellinek SP 49

Dawid Dejniak IG

Marta Zach SP 340

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce:  

Filip Makowski OSWG

Julianna Jekiełek SP 340

Angelina Zhovta

II miejsce:

Bogna Opęchowska SP 340

Zofia Jończyk CLVIII LO

III miejsce:  

Gustaw Kapczyński CLVI LO

Karolina Bartosiewicz OSWG

Natalia Siuchta OSWG

 

2.  Fotograficznej

 

albumy

I miejsce:

Gabriela Mańturzyk SP 340

Helena Bek ZS nr 17

II miejsce:

Maja Doroba SP 340

Kacper Gadomski  Gim. Spec. 104

Ewa Łowczak Gim. Spec. 104

III miejsce: Natasza Pieczura SP 340

Wyróżnienia:

Natalia Grzelak SP 340

Oskar Jędrasik SP 72

Maja Remberk SP 340

 

zdjęcia pojedyncze

I miejsce:  

Filip Mroczek SP 146

Michalina Januchta SP 340

Karolina Bartosiewicz OSWG

II miejsce:  

Bartosz Osial SP 118

Zofia Kwaśniewska CLVIII LO

Ania Redzisz CLVIII LO

Wyróżnienia: 

Jakub Pogorzelski IG

Klaudia Kabrzyńska IG

Ernest Złotkowski IG

Bartosz Wypych IG

 

3.      Literackiej

Szkoły podstawowe

I miejsce:

Kuba Ornatek CLVIII LO

Magdalena Eggert-Małachowska ZS nr 17

II miejsce:

Karolina Borowska SP 246

Julia Pniewska SP 246

Karolina Pejaś Tech. Gastr. –Hotelarskie nr 2

III miejsce:

Julian Markiewicz SP 340

Wiktoria Kozdrak ZS nr 49

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce:

Maria Bek ZS nr 17

Antonina Mazurek CLVIII

Julianna Jekiełek SP 340

II miejsce:

Agnieszka Sowińska SP 340

Maria Niczyporuk SP 340

Olga Rosłanowska CLVIII LO

III miejsce:

Cyprian Kryczyński SP 118

Wiktoria Kryczka SP 246

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy Laureatów wraz z Nauczycielami na uroczyste zakończenie Konkursu 27 kwietnia o godz. 12.00 w budynku przy al. Niepodległości  27.

 
Szanowni Państwo,

Podajemy wyniki Konkursu wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
 I MIEJSCE:
 - Łucja Karkowska SP 341
- Sebastian Bogacz SP 257

II MIEJSCE:
- Maja Makowska SP 146
- Róża Makówka SP 146
- Filip Mroczek SP 146

III MIEJSCE:
- Hania Zatorska SP 341
- Katarzyna Wendt SP 257
- Dominik Woliński SP 257

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
I MIEJSCE:
- Jakub Raban LO 158
- Maria Bek ZS 17
- Natalia Fijołek OSWG

II MIEJSCE:
- Ewa Zarzycka SP 146
- Albert Sawczuk OSWG

III MIEJSCE:
- Marcin Borkowski LO 158
- Paulina Onisk OSWG
- Karolina Karwowska IG

Wyróżnienia:
- Krzysztof Fandrich SP 375
- Katarzyna Weitz LO 158
- Adrian Szewczak IG
- Damian Szewczak IG


SERDECZNIE GRATULUJEMY!!
Szanowni Państwo

Organizatorzy Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza

Przekazują informację dot. przebiegu konkursu w roku szkolnym 2017/2018 w tym:

- Regulamin Konkursu

- Kartę zgłoszenia do udziału w konkursie wiedzy, literackim, fotograficznym i plastycznym

- Protokół eliminacji szkolnych

 

Organizatorzy Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza

w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka

byłe Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki                                                         

02-653 Warszawa                                                               

Al. Niepodległości 27

tel./fax (022) 843-05-24

 

REGULAMIN XIII OGÓLNOWARSZAWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 2017 - 2018

 

I    CELE KONKURSU:

I. Rozpropagowanie wśród uczniów wiedzy o historii Grobu Nieznanego Żołnierza.

II. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej.

III. Ukazanie dziedzictwa tradycji narodowej i budzenie wrażliwości młodzieży.

IV. Uświadomienie znaczenia Grobu Nieznanego Żołnierza jako jednego z symboli narodowych.

V. Utrwalanie poczucia dumy narodowej.

VI. Ukazanie Grobu jako źródła inspiracji twórczej dla młodych ludzi.

 

II   PATRONAT HONOROWY:

 1. Prezydent miasta stołecznego Warszawy
 2. Mazowiecki Kurator Oświaty
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

   

III  ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza
 2. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Oddział Nauczycielski
 3. Szkoła Podstawowa nr 146 im. J. Korczaka byłe Gimnazjum nr 5 im. T. Kościuszki
 4. Szkoła Podstawowa nr 322 im. J. Brzechwy

 

IV  UCZESTNICY KONKURSU:

      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół warszawskich:

 • podstawowych
 • ponadpodstawowych

 

V   PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU:

1.      Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza

Etap I:

 • Pierwszy etap organizują szkoły w terminie do 23.02.2018 r. Po zakończeniu tego etapu szkoły kwalifikują 3 najlepszych uczniów do drugiego etapu międzyszkolnego. Protokół oraz zgłoszenie uczniów należy przesłać do 02. 03. 2018 r. na adres:

Gimnazjum nr 5, Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa lub na e-maila: sekretariat@5gim.x.pl

 

   Etap II:

 • Odbędzie się 09.03.2018r. (piątek) o godz. 1230 w Gimnazjum nr 5
 • dojazd do szkoły: metro – stacja Wilanowska, autobus: 505, 174; tramwaje: 4, 10, 14, 44.

 

2.      Konkurs fotograficzny pt. Grób Nieznanego Żołnierza w moim obiektywie

 

Zdjęcia powinny ukazywać Grób w różnych okolicznościach, np. podczas uroczystości państwowych, składania kwiatów przez nowożeńców, wizyt dostojników obcych państw oraz w zależności od zmieniających się pór roku, pory dnia, nocą, itp.

 • Prosimy o min. 3 zdjęcia w formacie 15x18
 • Każde zdjęcie powinno zawierać opis: imię i nazwisko autora, szkołę, klasę, imię i nazwisko opiekuna, datę wykonania zdjęcia i krótką informację o okolicznościach wykonania zdjęcia.
 • Zdjęcia mogą być pojedyncze, w formie albumu lub fotoreportażu.
 • Premiowana będzie oryginalność ujęć.
 • Ocenie podlegać będą prace wykonane indywidualnie i nie poddane obróbce cyfrowej.

Prace należy złożyć u Organizatora do 06.04. 2018 r.

 

3.      Konkurs literacki pt. Jest takie miejsce w Warszawie…

W konkursie literackim mogą wykazać się uczniowie o zacięciu pisarskim.

 • Oczekujemy wierszy, opowiadań, esejów, sztuk teatralnych, inscenizacji, przedstawień, montaży słowno – muzycznych o Grobie Nieznanego Żołnierza lub z Grobem w tle.
 • Prace napisane na komputerze nie powinny przekraczać 10 stron maszynopisu.
 • Prosimy o przesłanie prac po wstępnej ocenie w szkole.
 • Każda szkoła może złożyć 5 najlepszych prac.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Prace należy składać do 06.04.2018 r. w siedzibie Organizatora.

 

Konkurs plastyczny pt. Miejsce pamięcią malowane

 

 • Do konkursu przyjmowane będą prace plastyczne: w formacie A3, wykonane jedną z technik: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż, wyklejanka oraz prace przestrzenne typu: makieta lub rzeźba wykonane z dowolnego materiału.

undefined">         Ocenie podlegać będą prace wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).

 •  Każdą pracę plastyczną należy opisać w prawym dolnym rogu (z tyłu pracy): imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna (drukowane litery – pismo komputerowe, grube Times New Roman 16pkt).  Opis prac przestrzennych prosimy umocować tak, aby był nierozerwalnie połączony z pracą.
 • Każda szkoła może zgłosić po 4 prace plastyczne i 4 prace przestrzenne. 
 • Termin składanie prac do 06.04.2018r.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

       VI   ZAKOŃCZENIE KONKURSU:

 • Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2018r. ( szczegółowe informacje dotyczące zakończenia konkursu zostaną podane w osobnym komunikacie).

 

        VII   INFORMACJE:

Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują:

- Regulamin Konkursu,

- Kartę zgłoszenia do konkursu,

- Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej 

 

       VIII   BIBLIOGRAFIA:

Lisowski W.: „Żołnierz Nieznany”, Warszawa 1993

Lisowski W.: „Panteon Pamięci Narodowej”, Warszawa 2006

Strzałkowski W.: „Grób Nieznanego Żołnierza”, Warszawa 1992

Stępiński Z.: „Gawędy warszawskiego architekta”, Warszawa 1984

Wysocki W.J.: „Dzieje oręża polskiego”, Warszawa 2000


DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia i protokół.pdf