Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019


- 2 LISTOPADA 2018r.

 

Egzamin gimnazjalny:

10.04.2019

11.04.2019

12.04.2019

 

Egzamin ósmoklasisty:

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

 

- 2 MAJA 2019r.