Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności z zakresu przeciwdziałania  i reagowania na cyberprzemoc, radzenia sobie z emocjami.