Informacje związane z COVID-19

Informacje związane z COVID-19


Organizacja i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązującymi od dnia 25 maja 2020roku.

Zasady organizacji konsultacji od dnia 25 maja 2020r.

Zasady organizacji zajęć w klasach I - III od dnia 25 maja 2020r.

Zasady organizacji zajęć w oddziale przedszkolnym od dnia 18 maja 2020r.