Wyciek haseł do serwisów internetowych

Konkursy i wystawy


2018/2019

1. III Ogólnopolskie czytanie "Jeżycjady" Małgorzaty Musierowicz.

Jury konkursu serdecznie dziękuje tym, którzy zdecydowali się przystąpić do rywalizacji i wziąć na swoje barki dużą odpowiedzialność, jaką było reprezentowanie swojej klasy w Ogólnopolskim konkursie głośnego czytania „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. Laureatom gratulujemy!

 

Klasy IV.

I miejsce: Liwia Wujec kl. 4A

II miejsce: Maksymilian Szot kl. 4c

III miejsce:  Matylda Jaworowicz kl. 4b

Udział: Dominka Lipska, Aleksandra Guzek, Igor Zakrzewski, Zuzanna Hoang.

 

Klasy V.

I miejsce: Artur Duszyński kl. 5A

II miejsce: ex aequo      Zuzanna Okoń kl. 5B

                                      Patrycja Sakowska kl. 5A

III miejsce:  Julia Cholewińska kl. 5c

Udział: Gabriela Kur, Amelia Stachera, Hania Gałązka.

Klasy VI.

I miejsce:  ex aequo       Julia Mendyk kl. 6B

                                       Kamila Gerc kl. 6C

II miejsce:  ex aequo     Weronika Kazakow kl. 6A

                                      Wiktoria Obszyńska kl. 6C

III miejsce:  Oliwia Jankowska kl. 6A

Udział: Stanisław Górski.

Klasy VII.

I miejsce:  Kacper Łeska kl. 7A

II miejsce:  Julia Bańka kl. 7A

III miejsce:  Julia Zakrzewska kl. 7C

Udział: Katarzyna Hruban, Witkoria Wójcik, Mateusz Bobrowski.

Klasy VIII.

I miejsce:  ex aequo       Marysia Daroch kl. VIIIB

                                       Piotr Stępniak kl. VIIIB

II miejsce:  Katarzyna Liszkiewicz kl. VIIIC

III miejsce:  Natalia Michalska  kl. VIIIC

Udział: Agnieszka Jarosińska, Natalia Romanowicz,

 

Kwiecień.

3. Konkurs "Co podobało Ci się najmniej w ostatnio czytanej książce i co byś w niej zmienił/a?".

Festiwal MAM to! - w ramach, którego odbywa się konkurs literacki ''Co podobało Ci się najmniej w ostatnio czytanej książce i co byś w niej zmienił/a?'' – jest wyjątkową szansą dla dzieci i młodzieży Mokotowa na pochwalenie się swoimi literackimi i  artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością.

Dzięki Festiwalowi MAM to!:

 • ① młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,
 • ② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach
 • ③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,
 • ④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijając wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
 • ⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10

Odbiorcy:

klasy IV-VI szkoły podstawowej,

klasy VII i VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum,

Zgłoszenia:

Termin zgłoszenia/ złożenia prac: 11 marca 2019.

Podpisaną Kartę zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego i opiekuna literackiego oraz prace konkursowe w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (można przesłać mailem na adres: a.kalbarczyk@sp146.pl) należy lub dostarczyć do Biblioteki SP 146.

Zasady:

 1. Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę (1-3 strony maszynopisu).
 2. Z jednej szkoły można zgłosić 5 prac konkursowych.
 3. Prace muszą być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa/oddział, szkoła.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia. Brak karty wyklucza z uczestnictwa w Konkursie.

Przebieg:

Prace przyjmowane są do 11 marca 2019. Spotkanie wszystkich uczestników z jurorami i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dn. 29 marca (piątek) 2019 roku w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a; klasy IV-VI godz. 11.15, klasy VII-VII, oddziały gimnazjalne i szkoły średnie godz. 13.00.

Koordynator:

Elżbieta Frankiewicz, tel.: 22-646-27-10, e-mail: e_frankiewicz@bpmokotow.waw.pl

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach

a) organizacji działań konkursowych;

b) publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych.

2. Konkurs "Manga w różnych zawodach".

Wyniki: 

Klasy IV.

I miejsce: Patrycja Sakowska kl. 5A

II miejsce: Aleksandra Koziestańska kl. 5C

                 Lena Krogulska kl. 4D

                 Naran Rogala kl.6B

III miejsce:  Gabriela Kur kl. 5B

                   Liliana Kałużyńska kl. 6A

                   Lena Jańczuk kl. 5A

Wyróżnienie: Kornelia Czarnas kl. 6C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów: szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) oraz gimnazjum.

 Wymagania pracy konkursowej:

 • manga w stroju lub z przedmiotami charakterystycznymi dla wykonywanego zawodu,
 • rysunek kolorowy wykonany na białej kartce formatu A4.

Prace należy przesłać lub dostarczyć do biblioteki SP 146 do 4 marca 2019 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin.

1. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań oraz talentów plastycznych związanych z japońską sztuką rysowania (manga).

2. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych

a) szkoła podstawowa – klasy od IV do VIII,

b) gimnazjum – trzecie klasy.

3. Wymagania pracy konkursowej:

a) manga w stroju lub przedmiotami charakterystycznymi dla wykonywanego zawodu,

b) rysunek wykonany w kolorze,

c) format A4 w kolorze białym,

d) forma pracy indywidualna,

e) praca autorska,

f) na odwrocie pracy wypełniona czytelnie metryczka:

Imię i nazwisko autora pracy: ...........................................................................

Klasa: ................................................................................................................

Wiek autora pracy: ............................................................................................

g) każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

5.Terminy oraz sposoby dostarczenia prac:

a) prace należy przesyłać bądź dostarczyć do biblioteki Szkoły podstawowej nr 146 do dnia 4 marca 2019 r., prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie,

b) organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych.

6. Kryteria oceny:

a) ocenie podlegać będą prace przedstawiające jedną lub kilka postaci narysowanych w stylistyce mangi w stroju lub przedmiotami charakterystycznymi dla wykonywanego zawodu,

b) praca będzie oceniania pod względem oryginalności, samodzielności oraz wyrazu artystycznego,

c) oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale wraz z poprawnie wypełnioną metryczką

7. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze trzy najładniejsze prace w dwóch kategoriach wiekowych.

8. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swoich prac konkursowych w momencie ich złożenia, w szczególności prawa autorskie do zaprezentowania prac, tj. ich wystawienie mające na celu promocję konkursu. Organizator ma prawo do zamieszczenia otrzymanych prac plastycznych wraz ze wskazaniem autora pracy na stronie internetowej szkoły www.sp146.pl

9. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac plastycznych ich autorom.

10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły http://www.sp146.pl/biblioteka/konkursy-i-wystawy.

1. Wystawa "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego".

Luty.

2. Wystawa "Światowy Dzień Logiki".

1. Wystawa "Postanowienia noworoczne".

Styczeń.

1. Wystawa "Prezent od Mikołaja".

Grudzień.

1. Wystawa "100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę".

Listopad.

3. Wystawa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "Dzień Niepodległości - Nasza Polska".

2. Wystawa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "Biblioteka Poleca".

1. Konkurs „Historie dla niepodległej”.

Biblioteka szkolna we współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII , Al. Niepodległości 19, zaprasza klasy 5-8 oraz 3 gimnazjum do konkursu „Historie dla niepodległej”.

Tematem konkursu są historie babć, dziadków i innych osób z minionego pokolenia. Zadaniem młodzieży będzie samodzielne przeprowadzenie wywiadów dotyczących życia w dawnej Polsce. Może to być opis uczestnictwa w ważnych wydarzeniach historycznych, ale i życia codziennego, osobistych „domowych” historii (można rozmawiać o tym, jak się ubierano, co pojawiało się na stole, albo jak wyglądała szkoła). Tematyka jest dowolna, chcemy zebrać jak najwięcej różnych opowieści z minionych lat.

Nagrody:
I miejsce:
Publikacja zwycięskiej pracy w magazynie „Sowa Mokotowa”, nagrody książkowe dla ucznia oraz osoby, z którą przeprowadzany był wywiad.
II miejsce, III miejsce:
Nagrody książkowe dla ucznia oraz osoby, z którą był przeprowadzany wywiad.

Wymagania techniczne:
Prace na konkurs muszą być wysłane drogą mailową: Librusem do nauczycieli bibliotekarzy bądź na adres konkurs.biblioteka33@gmail.com w dwóch formatach: .docx oraz pdf.

W prawym górnym rogu pierwszej strony dokumentu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska lub pseudonimu.

W celu ujednolicenia, prosimy o pisanie czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5.

Praca powinna zawierać od 5000 do 5400 znaków.

Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs 9 listopada 2018 roku.


W ramach przygotowań, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII, zaprasza chętnych uczniów na warsztaty dziennikarskie, termin 19.10, godzina 17.00. Bibliotekarze wraz z uczniami porozmawiają o tym, jak przygotować się do wywiadu, na jakie rzeczy zwracać uwagę, ale i jak potem zredagować tekst.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam poinformować, że dwie osoby z naszej szkoły zostały nagrodzone za udział w dzielnicowym  konkursie "Historie dla niepodległej".

Naran Rogala za wywiad "Dzieciństwo w zaborze, II Rzeczpospolitej i w czasie okupacji hitlerowskiej" oraz

Maja Baj za tekst "Edukacja przed wojną i po wojnie- Czym się różniła?".

Gratulujemy!!! 

Każda z prac ukaże się drukiem w "Sowie Mokotowa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy wywiad Naran Rogali, z kl. VIB

DZIECIŃSTWO W ZABORZE, II RZECZPOSPOLITEJ  I W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

WYWIAD Z MOJĄ PRABABCIĄ, MARIANNĄ KOLASĄ (88 LAT), PRZEPROWADZONY W DNIU 1 LISTOPADA 2018 ROKU W KRZCZONOWICACH, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.

 

- Babciu, powiedz mi, kim byli moi prapradziadkowie?

- Moje drogie dziecko, historia ta jest długa i zawiła. Rodzice mojej mamy mieszkali w Chadykówce. To był wtedy jeszcze zabór rosyjski. Mój dziadek był tam za leśniczego. Miał podstawowe wykształcenie, ale był bardzo zdolny. W swojej leśniczówce zaprowadził szkółkę dla polskich dzieci. Uczył je historii Polski i języka polskiego. Ruskie się dowiedziały, ktoś przeskarżył, że on prowadzi te szkółkę. Za to jego, z całą rodziną wywieźli na Sybir. Tam dziadek łowił zwierzynę i handlował futrami. Jak już uzbierał pieniędzy, to uciekł przez lasy
z cała rodziną do Polski. Po drodze jego żona i syn zachorowali na tyfus i zmarli. Dziadek wrócił do Polski z trzema córkami w swoje rodzinne strony. Skontaktował się z Żydami,
u których dawniej pracował, a oni zaproponowali mu wywiezienie córek do Ameryki. Dziadek najpierw wysłał jedną córkę, a potem dwie pozostałe. Moja mama była tam służącą i bawiła dzieci, a miała wtedy tylko 14 lat. Tam poznała się z moim ojcem, który kopał Holland Tunel w Nowym Jorku. Do dziś jest tam tabliczka z jego nazwiskiem.

- To twój tata był Amerykaninem?

- Nie, mój tata był Polakiem. Jako młody chłopak wyjechał do Ameryki. Poznał moją mamę i się pobrali. Mieszkali jeszcze 7 lat w USA. Urodziło im się sześcioro dzieci, dwie córki
i czterech synów. Wówczas postanowili wracać do Polski.

- Co ich skłoniło do powrotu do Polski?

- Tęsknota. Szczególnie ojciec tęsknił. Jego rodzina pisała mu, że Polska jest wolna i zachęcała go do powrotu. No i wrócili.

- I wtedy Ty się urodziłaś?

- Tak, ja już się urodziłam w wolnej Polsce. W 1930 roku.

- Czy mogłabyś mi opowiedzieć, jak wyglądało Twoje dzieciństwo?

- Moje dzieciństwo było inne jak dziś. Kiedy miałam 7 lat rodzice posłali mnie do szkoły. Do szkoły miałam 1,5 km. Chodziłam piechotą. Zimą było ciężko, bo drogi były zadęte. Rodzice mnie odprowadzali. Gdy byłam w drugiej klasie, to chodziłam już sama. Uczyłam się przeciętnie. Nie byłam najgorsza i nie byłam prymusem.

- Ile było klas w szkole?

- Sześć. Później siódmą klasę trzeba było kończyć w Ćmielowie.

- Dużo było dzieci w twojej klasie?

- Dużo, czterdzieści. Jak byłam w trzeciej klasie to zaczęła się wojna. W czasie wojny okupant zlikwidował książki. Już nie było historii Polski. Mieliśmy tylko takie „Płomyczki”. Hitlerowcy postanowili uczyć tylko czytać i pisać.

- A uczyłaś się po niemiecku czy po polsku?

- Po polsku. Tylko polski język był używany w szkołach.

- A miałaś swój ulubiony przedmiot?

- Tak, polski i matematykę. Z tych przedmiotów miałam najlepsze stopnie. Była jeszcze biologia, bo to o robakach, o roślinach. No i oczywiście higiena, żeby być czystym.

- A jak długo trwały lekcje?

- Po godzinie. Nie było dużo przedmiotów, bo nie wolno było. Godzina polskiego, matematyki, no religia też była.  W sumie było cztery, pięć godzin dziennie.

- Czy budynek szkoły był duży?

- Nie. Było tylko dwie klasy.

- Miałyście w szkole WF?

- Gimnastyka była. Piłką żeśmy grali, bo nie było żadnych takich urządzeń jak dziś.

- Była sala gimnastyczna?

- Nie, ćwiczyliśmy na podwórku, nawet w zimie. Były łyżwy, sanki.

- A w jakich warunkach odbywały się inne lekcje?

- Klasy były łączone, bo nauczyciele przeważnie byli prześladowani przez hitlerowców, więc było ich mało. Pierwszy nauczyciel, który nas uczył, był wojskowym. Przyszedł na wieś,
bo myślał, że się ukryje. A tu przyszli gestapowcy, zabrali go i zginął.

- Czy w czasie okupacji we wsi byli żołnierze niemieccy?

- Tak, byli. Łapali młodych mężczyzn. Organizowali takie łapanki. Szli takim pasem i szukali partyzantów.

- Jak wyglądała wtedy nauka?

- Myśmy się uczyli w prywatnej szkole. Był taki wyświęcany ksiądz i uczył nas w swoim domu. Ten ksiądz był prześladowany i ukrywał się u swoich rodziców. Uczył nas wszystkiego. Pewnego dnia powiedzieli nam, że idzie łapanka, to myśmy zabrali książki, bo jakby je znaleźli, to i nas rozstrzelaliby. Uciekłyśmy z Trębanowa przez pola do domu, do Krzczonowic. Zobaczyłyśmy tam Niemców, to z koleżanką kucnęłyśmy udając, że sikamy i książki przygrzebałyśmy ziemią. Jakby hitlerowcy zobaczyli u nas te książki, to by zabili naszych rodziców i tych co nas uczyli.

- A co później zrobiłyście, żeby te książki znaleźć?

- Wiedziałyśmy, gdzie je zakopałyśmy. Poszłyśmy tam po śladach i je wygrzebałyśmy.

 - Jakie stroje babcia nosiła do szkoły?

- Fartuszki były granatowe i doszywane białe kołnierzyki. 

- A czy podobał Ci się jakiś chłopak?

- Nie takiej mody nie było, żeby chłopak był. Była dyscyplina. Mama nie pozwalała. Bawiliśmy się wspólnie, ale nie było mody, żeby mieć chłopaka.

- A najlepsza koleżanka, kim była?

- Była po sąsiedzku taka dziewczyna, u Wójcików. Oni uciekli z Ukrainy w czasie wojny, bo Ci Ukraińcy przyłączyli się do wojska niemieckiego i mordowali Polaków. No i oni uciekli tu i obie bardzo zaprzyjaźniłyśmy się po sąsiedzku. Ja się ze wszystkiemi się kolegowałam.

- Babciu, a co robiłaś w wolnym czasie?

- Krowy pasłam. Uczyłam się z książek. Pomagałam mamie w pracy polowej, jak dorastałam, jak już byłam starsza. Jak miałam 13 lat, to już pomagałam rodzicom.

- Jakie święta obchodziłaś w dzieciństwie? Czy można było wtedy świętować?

- Niedziele były obchodzone. Poza tym Boże Narodzenie, Wielkanoc, bo to były nasze święta. Bo i Niemcy tolerowali te święta. A takie państwowe święta to nie wolno było. Polska już nie była sama, była pod okupantem niemieckiem.

- Czy babcia chodziła na święta do kościoła? Czy można było chodzić do kościoła?

- Tak. Można było. Gdy raz z ojcem szłam, to były Roraty przed świętami Bożego Narodzenia i wtedy znów była łapanka. Ojciec wziął mnie za rękę i poszliśmy ścieżkami przez pola, żeby nas nie zobaczyli i wróciliśmy do domu.

- Czy przed wojną obchodziłaś przynajmniej jedno Święto Ńiepodległości?

- Przed wojną tak, to jeszcze za Piłsudskiego było.

- A jak wyglądały obchody?

- Bardzo uroczyście. Szliśmy do kościoła z chorągiewkami białoczerwonymi.  O i było uroczyście, śpiewałyśmy polskie piosenki.

- A jakie?

- No musiałabym sobie przypomnieć. To takie dziecinne były. Śpiewaliśmy „Jeszcze Polska nie zginęła.”, „Płynie Wisła płynie po polskiej krainie”

- Dziękuję Ci bardzo Babciu za opowiedzenie historii Twojego dzieciństwa. Była bardzo ciekawa.

 

Wywiad przeprowadziła Naran Rogala, klasa VIb, Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Październik.

Konkurs na "Memy biblioteczne" rozstrzygnięty!!!

Klasy pierwsze:

1. miejsce: Krzysztof Krasiński kl.1b.

2. miejsce: Tymon Mikołajczyk kl.1c.

Klasy czwarte:

1. miejsce: Janek Mankevich, Tomek Stawicki, Sebastian Olichwierczuk, kl. 4b.

2. miejsce: Ignacy Paszyński, Krystian Kozakow, Antoni Kozer kl. 4b.

Klasy piąte:

1. miejsce: Artur Duszyński kl. 5a.

2. miejsce: Adam Piotrowski kl. 5b.

3. miejsce: Eliza Jasińska kl. 5a.

Klasy szóste:

1. miejsce: Julian Florczyk kl. 6b.

2. miejsce: Julia Mendyk kl. 6b.

3. miejsce: Staś Górski kl. 6b.

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Luty,
2. Agnieszka Kalbarczyk,
3. Dorota Jagas,
serdecznie gratuluje zwycięzcom.
Podziwiamy i doceniamy kreatywność naszych uczniów.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przystąpili do konkursu.

2. Konkurs "Memy biblioteczne".

Biblioteka SP 146
ogłasza konkurs na najlepsze memy czytelnicze
Wystarczy wykonać własną grafikę (poczucie humoru mile widziane:) i umieścić na niej, wybrany przez siebie cytat znanej osoby lub swój własny tekst zachęcający do czytania książek.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na tworzeniu „memów”. Mem to połączenie grafiki z tekstem, np. z cytatem z wypowiedzi znanych osób lub własnym tekstem.
2. Tworzone memy mają zachęcać m.in. do czytania książek, odwiedzania biblioteki.
3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 146 w Warszawie.
4. Jeden uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 3 memy.
5. Autorzy memów mogą używać grafik i tekstów jedynie własnego autorstwa.
6. Istnieje możliwość użycia tekstów (sentencji) pochodzących z dowolnych źródeł, pod warunkiem podania autora tekstu.
7. Praca nie może zawierać podpisu autora.
8. Autor pracy swoje dane przesyła w treści e- maila organizatorom.
9. Memy należy przesyłać do 30 października 2018 roku - Librusem do nauczycieli bibliotekarzy bądź na adres a.kalbarczyk@sp146.pl (w temacie e- maila wpisujemy MEM).
10. Prace można dostarczyć także osobiście na nośniku elektronicznym nauczycielom bibliotekarzom.
11. Memy będą na bieżąco prezentowane na stronie web szkoły w folderze Biblioteka.
12. Rozstrzygnięcie konkursu przez jury (panie Aniela Dziadecka, Dorota Jagas, Agnieszka Kalbarczyk, Elżbieta Choromańska, pan Krzysztof Luty) nastąpi 12 listopada 2018 roku.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Liczymy na Waszą kreatywność i poczucie humoru :D.

1. Konkurs "100 powodów, dla których warto czytać".

Wrzesień.

 

 

 

W czerwcu

4. Podsumowanie konkursu czytelniczego "Moja ulubiona książka na wakacje"

3.Wystawy:

"Jak nie czytam, jak czytam":

"Ciekawe cytaty o książce":

2. Wojewódzki konkurs plastyczny "Bohaterowie naszych bajek" - prace na konkurs zostały wykonane pod kierunkiem Pani Anieli Dziadeckiej:

1."Moja ulubiona książka na wakacje".
Termin: 15 czerwca 2018 r.

Praca plastyczna

Format A3

Technika malarska: akwarela, plakatówka

 

W maju

7. Wystawa:

Dzień Matki

6.List do koleżanki na temat ulubionej lektury.

Termin: prace składamy do 30 maja.

Napisz list do koleżanki, w którym polecisz jej swoją ulubioną lekturę.

List ma zawierać:

1. Data i miejsce napisania listu (w prawym górnym rogu).

2. Nagłówek (na środku kartki, pod datą i miejscem napisania lisu).

3. Zasadnicza część listu (każda z części wydzielona za pomocą akapitu, w zakończeniu formuła pożegnalna):

a) wstęp

b) rozwinięcie

c) zakończenie

4.Podpis

Uwaga,!

Formy grzecznościowe:

Cześć, Dorotko! - na początku

Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia – na końcu

Pamiętaj o pisowni zaimków i innych wyrazów odnoszących się do adresata (wielka litera).

Przykłady: - Dziękuję Ci........

- Myślę, że i Ciebie.....

- Pozdrów Rodziców.....

Zapamiętaj!

Nadawca: Ten, kto pisze i nadaje list.

Adresat: Odbiorca, ten, do kogo się pisze i do kogo adresuje się korespondencję.

 

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce Ignacy Stachera

II miejsce Tobiasz Maj i Gabriela Kłoda

III miejsce Stanisław Górski

 

 

W marcu/ w kwietniu

9. Wystawa "Łączy nas pamięć"

8. Konkurs plastyczny pt. "Żonkile pamięci"

Oto wystawa prac konkursowych wykonanych pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Anieli Dziadeckiej:

7. Konkurs "Wiosna z wierszem " już za nami.


Jury w składzie p.Dorota Jagas i p.Ewa Nicał ogłasza werdykt:
"Wygrała uczennica klasy 2b Ulyana Zhydachevska"!

Przygotowała piękny wiersz Doroty Gellner "Wiosenny czarodziej".

 

6. Rusz głową!

Jako pierwszy rozwiązał zagadki Ignacy Stachera z klasy VI c! Gratulujemy!

Rozwiąż zagadki (przynieś rozwiązanie do biblioteki):

 

1. Szybko po lodzie
niosą nas one,
obie do butów
są przyczepione.


2. Każdy sportowiec marzy o tym,
ażeby zdobyć srebrny lub złoty.

3. Udział w nich jachty biorą,
wodną trasę przebywają.
Podczas takich wodnych zawodów
ustalonych zasad przestrzegają.

4. Skaczą, lecą! Co ich niesie
w ten przestwór niebieski?
Zamiast skrzydeł u nóg mają
przypięte dwie deski.

5. Piruety wykonuje
po tafli lodowiska,
i wcale się nie lęka
że tafla bardzo śliska.

6. Między dwiema bramkami
bielutkie boisko.
Gra się krążkiem, bo dla piłki
jest tutaj zbyt ślisko

7. Taniec jak na scenie,
tylko buty nie te.
Tancerze w tym tańcu
noszą łyżwy zamiast baletek.

8. Zawodnicy na głowy,
czepki zakładają.
Rękami i nogami
w wodzie poruszają.

9. Zawodnicy grając w piłkę,
rękami ją odbijają
i wysoko ponad siatką
drugiej drużynie podają.

10. Skoki, biegi, gimnastyka
wspólną nazwę mają.
Jakie je wszystkie razem
ludzie nazywają?

7. Światowy Dzień Sportu


6. Światowy Dzień Teatru


5. Konkurs recytatorski "Wiosna z wierszem"

Termin: 17 kwietnia godzina 13.55 – 14.55 ( czytelnia ).


4. Konkurs poetycki "Wiosna" z okazji Dnia Poezji - termin składania prac do 16.03.2018r.
3. Piękne czytanie to też sztuka.

Kwiecień

Wojny dorosłych, historie dzieci - warto wiedzieć.

Przeczytaj.

Piękne czytanie to sztuka.

"Pamiętam początek wojny i bombardowania – wcale się ich nie bałem. Dziadzio zabierał mnie do piwnicy, ale mówił, że to taka zabawa, i śmiał się, więc i ja się śmiałem. Gdy niedaleko spadała bomba i wszystko się trzęsło, a z sufitu piwnicy spadł kurz, Dziadzio mówił, że to olbrzymy grają w piłkę i że z nimi istne skaranie boskie.Naprawdę wierzyłem, że to olbrzymy i byłem ich bardzo ciekaw. Żałowałem, że nie możemy popatrzeć, ale chowanie się w piwnicy też było ciekawe, więc nie narzekałem. Potem pojawili się niemieccy żołnierze i zaczeło przyjażdżać coraz więcej ludzi, których wypędzali z miasteczek wokół Warszawy. Nawet się nie zorientowałem, kiedy – i że w ogóle _ powtała Dzielnica i nas w niej zamknięto.

"Arka czasu" M. Szczygielski

"Cała moja rodzina nosiła takie opaski z gwiazdą – podął opowieść –

Na początku nawet się cieszyłem, bo ta gwiazda mi się podobała, ale nie powiedziałem tego głośno.

- Pamiętajcie, wychodząc z domu, musicie je zawsze zakładać – przestrzegała nas mama.

Szybko przekonałem się, że tych opasek na rękawie nie nosi się dla ozdoby.

- Chodzi o to, żeby Niemcy na pierwszy rzut oka wiedzieli, kto spośród ludzi na ulicy jest Żydem - wyjaśniła mi Chana-

Żyda mogą bez powodu uderzyć, przewrócić, a anwet zastrzelić.

-No to najlepiej nie nośmy tych gwiazd -przestraszyłem się.

-Coś ty?! Oni ogłosili, żę od razu zabiją każdego Żyda, który pokarze się w mieście bez opaski -Chana wzruszyła bezradnie ramionami"

"Wszystkie moje mamy" R. Piątkowska,M. Szymanowicz

"Mam wrażenie, że mieszkam tu od zawsze. Że od zawszejest Dzielnica, że od zawsze jest mało jedzenia i za dużo ludzi. Że od zawsze jest wojna i że trzeba ciągle pamiętać, żeby się bać – nawet wtedy, gdy człowiek nie czuje strachu. Jestem tym niekiedy bardzo zmęczony.Myślę, że gdybym pamiętał rodziców, rzekę, las i tę naszą Saską Kępę, byłoby mi lżej"

"Arka czasu" M.Szczygielski

2. Lektury
1. Polskie pisarki

 

W lutym

 

1. Konkurs literacki (od 21.02 do 9.03.2018r.)

pt. "Jaki byłby świat, w którym nie byłoby słów mądrych i dobrych"

2. Konkurs plastyczny (od 21.02 do 9.03.2018r.)

pt. "Dwie rzeczywistości" (pierwsza:obecne są książki,słowa/ druga:smutna, nudna, nijaka, szara, bez książek).

 

Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Liliana Kałużyńska (kl 5a)

II miejsce: Maja Owczarczyk (kl 6a)

Wszystkim uczestnikom dedykujemy fragment wiersza Adama Asnyka:

 

Baśń tęczowa - Adam Asnyk

Od kolebki biegła za mną
Czarodziejska baśń tęczowa
I szeptała wciąż do ucha
Melodyjne zaklęć słowa.

Urodzona nad wieczorem
Z cichych gawęd mych piastunek,
Spała ze mną, na mych ustach
Kładąc we śnie pocałunek.

I budziła się wraz ze mną,
I wraz ze mną ciągle rosła,
I z kołyski na swych skrzydłach
W jakiś dziwny świat mnie niosła...

Ponad morza purpurowe,
Ponad srebrne niosła rzeki,
Po zwodzonym moście tęczy
W cudowności świat daleki...

Otworzyła mi zaklęciem
Brylantowy w skałach parów
I wkroczyłem raz na zawsze
W kraj olbrzymów, widm i czarów.

I zamknęły za mną wrota
Jakieś wróżki czy boginie,
Więc na całą życia kolej
Szedłem błądzić w tej krainie.

W tej krainie, w której wszystko
Ożywioną bierze postać,
W której każdy głaz ma duszę............

3. Dzień Kubusia Puchatka - walentynki z przyjacielem lektury szkolnej. Cytaty z książki “Kubuś Puchatek”o przyjaźni i miłości-konkurs.


4. Dzień Języka Ojczystego - wystawa


 

W dniu 14.02 odbyło się w czytelni spotkanie z książką A. A.Milne pt." Kubuś Puchatek"

Sprawdzaliśmy poprzez zabawę nasze wiadomości o przeczytanej lekturze. Rysowaliśmy postacie bohaterów. Szukaliśmy ukrytych dzieł, podobieństw i różnic między książkami. Rozróżnialiśmy gatunki miodu. Pisaliśmy zapamiętane cytaty z książki.

Konkurs cytatów o Kubusiu Puchatku wygrał zespół:

I miejsce w klasach III-V

 

Zespół:

Alina Stanewska kl.5a

Ania Hoflik kl.4c

Wojtek Pogorzelski kl.3e

Olgierd Obliński kl.3e

I miejsce w klasach I

Zespół:

Nikodem Cichecki kl.1a

Eva Gromnytska kl.1a

Antek Wawiórko kl.1a

Filip Urbaniak kl.1a

Najwięcej bohaterów książki narysowały następujące zespoły:

Zespół:

Tymek Kur kl.1a

Gabryś Ginalski kl.1a

Gabryś Ginalski kl.1a

Valeria Ojog kl.1a

Tosia Romańska kl.1a

Zespół:

Hania Wasilewska kl.4b

Oliwia Dunin -Wąsowicz kl. 3b

Magdalena Kasperowicz kl. 3b

Matylda Jaworowicz kl.3b

Zespół:

Filip Przybylak kl.3e

Jakub Przybylak kl.3e

Zuzanna Górska kl.3e

Gratulacje!

Dziękujemy za liczne przybycie i miłą zabawę.


Konkurs na interaktywną książkę już rozstrzygnięty!

KLASY VI
I miejsce
zespół kl. VI c:Katarzyna Hruban, Mateusz Marczak, Szymon Stawicki
II miejsce
zespół kl. VI b:Magda Cykowiak, Lena Winogrodzka, Maja Pietrzak
III miejsce
zespół kl. VI c: Zuzanna Górka, Aleksandra Szkoda, Jan Waker
zespół kl. VI b:Patrycja Matuszewska, Alicja Nowak, Szymon Kosiński, Natalia Kiliańska
Wyróżnienie
uczeń klasy VI c Ignacy Stachera

KLASY V
I miejsce
zespół klasy V c:Weronika Błaszczyk, Jacek Kobiera, Olga Łapaszow
II miejsce
uczeń kl. V a Stanisław Ginalski

III miejsce
zespół kl. V c:Kamila Gerc, Tomek Pham Anh Tu, Jakub Wewióra
Wyróżnienie
zespół kl. V b:Julia Mendyk, Julian Florczyk, Maciej Rychlicki
zespół kl. V c:Ewelina Kwasik, Julita Szadkowska, Wiktoria Obszyńska

KLASY IV
I miejsce
zespół kl. IV c: Karolina Hołyś, Ołena Zajac, Ola Koziestańska
zespół kl. IV d: Veronika Stytsenko, Justyna Jaśniewicz, Bartosz Florczyk
II miejsce
zespół kl. IV c: Nikodem Surma, Patrycja Kowalczuk, Natalia Winnicka
zespół kl. IV c: Hannna Gałązka, Anna Hoflik
III miejsce
zespół kl. IV c: Kacper Domański, Janek Piasecki, Szymon Wigier

Prace konkursowe zostały przygotowane pod kierunkiem pani Anieli Dziadeckiej.

Jury: Aniela Dziadecka, Dorota Jagas, Agnieszka Gontarek

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy kreatywności w tworzeniu książki oraz umiejętnego zachęcenia młodszych kolegów do nauki i zabawy przy dobrej lekturze.

Zapraszamy Rodziców i uczniów do zwiedzania wystawy książek w czytelni.


Zdjęcia nagrodzonych prac można obejrzeć w zakładce "Wydarzenia 2017/2018".

Podczas zwiedzania wystawy odbywały się również lekcje biblioteczne na temat książek interaktywnych.Konkurs w ramach
projektu "Lekturolandia" - "Kubuś Puchatek"

Wszyscy czytamy chętnie książkę "Kubuś Puchatek", ale czy czytamy ją uważnie? Przyjdź 14 lutego o godzinie 14.50 do czytelni szkolnej na spotkanie z Kubusiem Puchatkiem i jego myślami, aktualnymi do dziś. Pochwal się tymi, które znasz. Może potrafisz namalować wszystkich bohaterów tej lektury. 

W styczniu 

Pani wicedyrektor Aniela Dziadecka i Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla klas 4-6 na interaktywną książkę.

Dzięki tym książkom chcemy zachęcić maluchy do stawiania pierwszych kroków w czytaniu, do poznawania lektur, myślenia i działania.

Termin składania prac do 12.02.2018r.

Organizatorzy:
Aniela Dziadecka
Dorota Jagas

Konkurs dla wszystkich uczniów:

"Rusz głową"

Spróbuj odgadnąć sam. Uwierz! Potrafisz!
Przyjdź z odpowiedziami do czytelni 2 stycznia 2018 r.
o godzinie 12.30.

1.Dopasuj tekst do tytułu książki. Zapisz obok tekstu tytuł.

"Oficjalnie jestem Krystyna Cuchowska, lecz koledzy nazywają mnie - Dziewiątka. Morowo, co? Byłam bowiem szefem gangu (Ś) i ośmiu starszych ode mnie szczeniaków słuchało mnie jak własnej matki". Z książką, która ma taką bohaterkę, nie sposób się nudzić. Za sprawą przypadku odważna, zaradna i skora do natychmiastowego działania 12-latka przeżywa niesamowitą wakacyjną przygodę. Wciela się w rolę detektywa i wprowadza w życie śmiałe pomysły, próbując wyjaśnić tajemnicę kapelusza wartego 100 tysięcy.

Praca detektywa wymaga poświęceń i wyrzeczeń. Trzeba przemóc drżenie kolan i tropić złodziei także późną nocą. Ćwiczyć umiejętność dedukcji nawet podczas deseru. Przejrzeć czyjeś notatki jak poranną gazetę i nie przejmować się cieniem, który od tygodnia snuje się za nami, także po zmierzchu.

Trójka przyjaciół spędza wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić! Po wybudowaniu szałasu-bazy przystępują do tropienia okolicznych przestępców. Z zaskakującym skutkiem... Doskonała lektura dla wszystkich miłośników zagadek detektywistycznych!

Podczas wakacji nad morzem „Dziewiątka”, główna bohaterka powieści, wpada na trop międzynarodowej afery szpiegowskiej oraz pomaga roztargnionemu wiolonczeliście odnaleźć kapelusz, który okazuje się być wart tytułowe sto tysięcy. Na motywach książki powstał odcinek popularnego serialu telewizyjnego

2. Który tytuł się powtórzył? Ile razy? Który wkradł się dzięki chochlikowi?

Wystawa "Ratujmy słowa"


Setna rocznica urodzin Adama Bahdaja


Wystawa "Rok Zbigniewa Herberta"


Wystawa "Nowy Rok"

 

 

 

Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
26 Wrzesień 2023
Europejski Dzień Języków Obcych
Europejski Dzień Języków Obcych
kl. IV - VIII
PRZETARGI PUBLICZNE